Du er her
Hjem > Reiser

Folkerettsstridig Helms-Burton-lov gjør det vanskelig for Cuba – Men Maria er glad boligen er ubetydelig

Maria er glad og det vi ikke vet om Helms-Burton-loven: USA vil overta Cubas institusjoner, påvirke valg, privatisere skole og helse. USAs politikk mot Cuba er mer enn en blokade. Det er politisk hovmod og i strid med folkeretten. Maria er glad Maria er glad er en liten historie om et stort spørsmål. Det store spørsmålet dreier seg om Helms-Burton-loven. Loven er i virkeligheten en plan for hvordan USA vil overta Cubas institusjoner, påvirke valg, privatisere skole og helse. Helms-Burton-blokaden er mer enn en sanksjonslov og en økonomisk blokade av Cuba. Helms-Burton kapittel III President Trumps signerte det hittil sovende kapittel III den 2. mai i år. "Title III", er den delen av loven hvor USA krever rett til cubanske eiendommer. Det er eiendommer USA frasa seg erstatning for i 1959 og 1960, etter revolusjonen. Ingen amerikansk president har villet signere kapittel III hittil. 60 år etter at USA avviste erstatninger, har Trump ombestemt tidligere presidenter. President Trump signerte i år kapittel III hvor USAs rett til eiendommene stadfestes. Helms-Burton-loven er en amerikansk lov vedtatt i USA i 12. mars 1996. Loven skal, fantastisk nok, gjelde på cubansk territorium. Hvordan vil tanken om en amerikansk lov som skal gjelde i Norge bli mottatt her? Det er nyttig å lese ordentlig denne såkalte loven. Den lille, glade Den lille historien handler om min venninne

Siri Lanka – fantastisk reisemål med ny politisk uro

Vi er nettopp kommet hjem fra en egen rundtur i Siri Lanka. En tur stappfull av spennende og positive opplevelser. På overflaten får en inntrykk av at det meste går i riktig retning, men det er dessverre mange skjær i sjøen. Jeg tok bilde av fiskeren Prianti på stranden ved Tangalla. For ikke å bli revet overende av de store bølgene, går han opp på ett ben for å minske presset. Han klarte alltid å bli stående. Langt mer usikker må nå den politiske ledelsen i landet føle seg. Litt historikk Mesteparten av Siri Lanka’s har vært preget av konflikten mellom singaleserne og tamilene. I dag henholdsvis 80 og 20 prosent av befolkningen. De diskuterer ennå hvem som kom til landet først for over 2000 år siden, og som dermed har rettigheten til landet. Det som i hvert fall er sikkert er at portugiserne kom hit i 1505 og raskt koloniserte øya. Før portugiserne kom var det to singalesiske og ett tamilsk kongerike på øya. På midten av 1600-tallet ble portugiserne fordrevet av nederlenderne, som igjen ble beseiret av britene mot slutten av 1700-tallet. Britene etablerte store te- og gummiplantasjer, de innførte pengeøkonomi og tvang innbyggerne til å betale skatt. Som en reaksjon på kolonimakten vokste det frem en frigjøringsbevegelse som krevde selvstendighet. Først i 1948 ble landet en selvstendig

Ut å reise? Registrer deg

Friheten til å reise blir utfordret av krig, terror og økende hyppighet av naturkatastrofer. Ikke bare når du oppsøker konfliktområder, men også når du reiser til trygge steder. Utenriksdepartementet spiller en helt avgjørende rolle når norske borgere havner i vanskelige situasjoner i utlandet. En viktig forutsetning for at UD kan bistå, er at de vet hvor du er. På reiseregistrering.no kan du fortelle dem det. UD lanserte i juni en ny og forbedret løsning, men oppfordringen fra UD er den samme: Registrer deg uansett hvor drar. Økt trygghet UDs oppfordring er klar: ”Vi anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg. Vurder alltid reisemål, reisens lengde og formål.” Legg merke til at UD ikke skiller mellom trygge og utrygge områder. Nå er ikke hensikten med denne tjenesten å skremme vannet av folk, men utelukkende en forholdsregel som er smart å ta i tilfelle noe alvorlig skulle hende der du oppholder deg. Da vil UD umiddelbart varsle deg om hendelsen og gi deg råd om hvordan du skal oppholde deg.Du gir UD en flying start med sin krisehåndtering, og dine pårørende har mulighet til å få opplysninger om deg og din situasjon, selv om du ikke kan nås via tradisjonelle kanaler. Forhåndssjekk Utenriksdepartementet gir også offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til

Top