Du er her
Hjem > Reiser

Ut å reise? Registrer deg

Friheten til å reise blir utfordret av krig, terror og økende hyppighet av naturkatastrofer. Ikke bare når du oppsøker konfliktområder, men også når du reiser til trygge steder. Utenriksdepartementet spiller en helt avgjørende rolle når norske borgere havner i vanskelige situasjoner i utlandet. En viktig forutsetning for at UD kan bistå,

Top