Du er her
Hjem > Uncategorized

Brudd på likestillings og -diskrimineringsloven på Signalen Sjøbads takterrasse

Lovbrudd og diskriminering på nybygd utested: "Det første jeg tenkte var at det går sikkert an å rulle opp, Det falt meg ikke inn at det ikke skulle gå an," sier gjest John Estdahl. Lettere å diskriminere enn å forsere Hvordan følger Nesodden kommune og tiltakshaver opp likestillings- og diskrimineringsloven? Det går nemlig ikke an å rulle opp på takserveringen på Signalen Sjøbad A/S. Det går heller ikke an å gå på do hvis man er avhengig av rullende hjelpemiddel. Etter Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) som trådte i kraft 1.1.2018 er dette direkte forskjellsbehandling og dermed forbudt. Er det for lett for kommuner å diskriminere når det er så vanskelig for innbyggere å forsere samfunnskapte hindringer? Samfunnskapte hindringer er forbudte. Se faktaboks. Flott takterrasse Takterrasssen er nydelig og som sådan en opplevelse, men ikke for alle. Rampe på sørsida er bratt når man må rulle opp eller ned, men mulig å forsere med hjelp hvis trinnene fjernes. På takserveringen finnes tre toalett, men ingen med plass til rullestol eller rullator. Om sommeren er takserveringen hovedatraksjonen. Det er ingenting som en deilig kald pils på taket i sol og bris, med adgang til servering og toalett. Taket er derfor det som i Likestillings- og tilgjenngelighetsloven beskrives som "virksomhetens alminnelige funksjoner". Takserveringen er midt i naturelementene og påvirkes av

Noen tanker om kommunevalget, det å være politiker og litt til

Å kunne godta at andre har stikk motsatt oppfatning enn det vi selv har, er vanskelig, men det er noe hver og en av oss må tåle. For en av bærebjelkene i vårt demokrati ligger i retten til å kunne ytre seg fritt. Men det går en grense, et gjerde vi ikke skal klatre over, en vei vi ikke skal krysse, så hat- og rasistiske ytringer skal ikke tolereres. Så til de på Nesodden som har uttrykt bekymring for at det på nettet/facebok uttrykkes mye politikerforakt: Når enkelte politikere både på det rikspolitiske/kommunale plan, har en adferd og et forhold til løgn/sannhet som er lite tillitsvekkende, så er det ikke overraskende at de som har valgt dem sier i fra. Presiserer her at kritikken bør være begrunnet og saklig. Det å søke politisk makt, ønske om å være politiker, er et frivillig valg den enkelte av oss tar. For å være folkevalgt gir både prestisje og tar seg bra ut på CV ´n. Et valg som derfor synes greit for mange. Men du må som folkevalgt, regne med å møte kritikk når det gjelder de politiske løfter partiet ditt har gitt i forrige/tidligere kommunestyre perioder, og som ikke har blitt oppfylt. Partiets historie vil følge deg. Og politikere må også regne med utfordring fra den fjerde statsmakt, som er pressen. En

PRESSEMELDING

ORGANISASJONEN NESODDEN KUNSTNERE ER STIFTET Nesodden Kunstnere ble stiftet av kunstnere som er medlemmer i Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere eller Forbundet Frie Fotografer, og som bor og/eller arbeider i Nesodden kommune. Foreløpig medlemsantall er 44: Marianne Bredesen, Anne-Karin Sundquist, Marianne Haukebø, Nils Aasland, Bente Iben Sandvik, Morten Hansen, Kristine Hjertholm, Kristin Berg Johnsen, Pere Galera, Iben Sandemose, Ingrid Jangaard Ousland, Patricia Thelma, Tonje Gjevjon, Anne Line Sund, Lise Steingrim, Unni Svaboe, Beate Fjellberg, Tone Lileng, Ingelil Mitchell, Elin Rødseth, Tina Jensen, Susanne Ramberg, Yngvill Myhre, Astrid Løvaas, Bjørg Omholt, Asbjørn Høglund, Charlotte Engelhaart, Katinka Goldberg, Johannes Block Hellum, Gro Folkan, Guri Ankerdatter Halvorsen, Liv E. Keller, Trine Mauritz, Karen Disen, Sigurd Bronger, Helga Bu, Terje Risberg, Hedvig Lien Rytter, Marianne Darlèn Solhaugstrand, Marie-Ann Mürer, Anne Gro Rosenkilde, Hildegunn Solbø og Hanne Frey Husø. Av Marianne Haukebø. A man has got to do -- Nesodden omtales ofte som "Kunst og kulturkommunen", eller "Kunstnerkommunen" i offentlige sammenhenger. Likevel finnes det ikke noen form for oversikt eller oppdatert register over kunstnerne i kommunen. Dette betyr at verken kommunens politikere, Virksomhet kultur/administrasjon, Nesodden Kulturråd eller andre har noen offisiell kanal eller annen måte de kan nå kunstnerne her på. Første punkt på vår handlingsplan er å etablere nettsiden "Nesodden Kunstnere". Kommunen ved Virksomhet kultur har tilbudt seg å legge ut en lenke til informasjonssiden under sin

MDG og nedbygging av landbruksjord

Kommuneplanen som legges ut på høring i disse dager, har en rekke forslag som omsoner dyrkbar og dyrket mark til utbyggingsområder. Det gjelder områder på Skoklefall, Fagerstrand og Munkerud. Rødt mener  at å ta vare på dyrkbar mark er en  helt grunnleggende betingelse for at samfunnet skal kunne være bærekraftig også i framtida.   Ødelegger vi matjorda, vil matkrise garantert oppstå om noen generasjoner. Det er vårt ansvar og vår plikt overfor våre etterkommere å sørge for at de får levelige kår.   Derfor fremmet Rødt  følgende forslag: All dyrkbar jord taes ut av langsiktige vekstgrenser og beholdes/sones til landbruk. At utbyggerpartiene AP og H (samt Frp) gjerne legger asfalt over det meste, var vi forberedt på. Det var imidlertid MDG sin Øyvind Solum som tok ordet og begrunnet hvorfor de ville stemme mot Rødts forslag. Hans begrunnelse var at forslaget var for bastant, det kunne jo tenkes at noe jord måtte taes for f.eks. å bygge gang- og sykkelveier. Det har han isolert sett rett i. Når en gang- og sykkelvei prosjekteres, må selvfølgelig noe areal omreguleres, kanskje også  landbruksareal. Men det er ingen holdbar begrunnelse for å planlegge boliger, næringsbygg eller offentlige bygg på jordbruksområder. Hvorfor stemmer MDG for en kommuneplan som gjøre det? Nå har flertallet forslått omreguleringer av dyrkbar mark og bare en aktiv opinion kan forhindre det. Geir Christensen Rødt

ADMINISTRASJONEN OG POLITIKERNE SVIKTER INNBYGGERNE

Administrasjonen og politikerne på Nesodden er til FOR folket, og ikke motsatt. Det er det ikke alltid man skulle tro. Vi som bor på Fagerstrand nærmere bestemt Sagstubben (mellom Kiwi og Saga) skal nå få 76 naboboliger. Nå er det slik at undertegnede aldri har vært i mott utbygging, og tatt til orde for at utsikt er ikke noe en har evigvarende rett til ei heller at en skal motsette seg utbygging generelt. I denne reguleringssaken så opplever vi en arrogant holdning fra både administrasjonen og politikeren, og spesielt de lokale politikeren som ikke evner å sette seg inn i saksdokumentene og de eksisterende beboeres muligheter til en konstruktiv og god dialog med ditto innspill. Det stå i planprogrammet klart og tydelig at beboer og næringslivet skal delta in utviklingen og det skal tas hensyn til eksisterende naboer og en skal se på utbyggingen i sammenheng med det øvrige Fagerstrand. Hva sviktet? Vi måtte purre opp kommunen og etterlyse lovet informasjonsmøte. Når dette til slutt ble en realitet hadde prosjektet allerede vært ute på høring, og når vi i møte blir forklart at de hadde fått en rekke innspill som de skulle ta med i dokumentene før møte var jo positivt. Men da vi fikk beskjed om at det gjaldt innspill fra politikeren og offentlige krav ble jo skuffelsen desto

Hellviktangen – Konserter

Hver torsdag åpent fra kl 12-24 Lillelørdag med konsert eller DJ Minibondemarked 3.juni hver første søndag i måneden Jazz: ØB7 17.juni St.Hansfeiring 23.juni Jørn Hoel og Steinar Albrigsten  6.juli Fortellerkafé for voksne og barn 8.juli Askeladden som kappåt med trollet 12.juli Trine Rein 15.juli Paulin Voss Band 19.juli Jan Eggum 22.juli Ole Paus 29.juli Lars Beckstrøm Kvartett 4.aug Valkyrien Allstars 16.aug Mer info og billetter her 

Magisk konsert og flott kyststi

St. Hallvardguttene hadde forrige lørdag konsert i Sprogruven. Det ble en opplevelsen vi ikke vil glemme. Av Arild Drolsum Da St. Hallvardguttene skulle holde konsert inne i Sprogruven, og dette skulle filmes, ble Nesodden turlag kontaktet for å skaffe publikum til dette eksklusive arrangementet. Turlaget takket ja, og kombinerte konserten med en tur på kyststien fra Svestad til gruven. De 30 påmeldte angret ikke at de brukte lørdagskvelden på dette tilbudet fra St. Hallvardguttene og Nesodden turlag. St. Hallvardguttene Koret har spesialisert seg på middalderens mystiske musikk. Og i gruven på Spro var det nettopp disse eldgamle, glemte perlene vi fikk oppleve. Med en etterklang på 7 sekunder var gruven det perfekte stedet for denne kormusikkken. St. Halvardguttene omtales som ett av de fremste guttekorene i Nord-Europa. Det er det eneste guttekoret i verden med en stående invitasjon fra Vatikanet om å synge liturgisk kor i Peterskirken. Kyststien, vest Mange av oss gikk Kyststien fra Svestad til Sprogruven for første gang. Selv har jeg gått kyststien på østsiden flere ganger, men kommer nå helt klart til å utforske det flotte tilbudet som ligger klart på vestsiden. I november 2016 ble nemlig strekningen mellom Svestad brygge og Fagerstrand åpnet som en del av kyststien på Nesoddens vestside. Dette er en total strekning på 5,9 km. Her har kommunen gjort en flott jobb for å

Pressemelding fra Nesodden kommune

Revidering av kommuneplan 2018-2042 for Nesodden kommune ble i dag (30.5.2018) lagt ut på offentlig ettersyn i åtte uker. Høringsfrist er 1. august. Les mer om datoer for informasjonsmøter og kontaktinformasjon her: https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/aktuelle-sider/kommuneplanrullering/nesoddens-fremtid-hva-er-viktig-for-deg-horing-av-kommuneplan-2018-2042.216662.aspx

Konsert med KIT Trio

Søndag 27. mai kl 19: Konsert med KIT Trio på Hellviktangen Ytterst sjarmerende trio spiller vakre sommersanger. Kaja Fjellberg Pettersen – cello Therése Thylin – mezzosopran Isa Caroline Holmesland – fiolin/bratsj Kjøp billetter her

Blir Fagerstrand også et sentrum?

Nå foreligger forslaget til Kommuneplan for 2018–2042. Planen fastsetter hvordan områdene på Nesodden skal disponeres. Hvor skal det kunne bygges og hva skal vernes? Kommunestyret vil konsentrere veksten på to steder, Tangen og Fagerstrand. Dette er ikke i samsvar med den bestemmende regionale planen, men formannskapet erklærte kamp mot overordnede myndigheter. Av Tormod Bjørnstad To vekstsoner rundt to sentre Forslag til ny Kommuneplan er lagt frem. Hovedstrategien ble vedtatt i kommunestyret for et par år siden. Da ble det fastsatt at kommunen skal ha to vekstsentre. I planforslaget som nå er til politisk behandling skal 80 % av den forventede veksten fordeles mellom et hovedsentrum på Tangen og et lokalsentrum på Fagerstrand. Grendene får da en vedlikeholdsvekst på 20 %. Ingen spredt utbygging og tilbakeføring til LNF-områder Det er laget vekstgrenser rundt begge sentrene. Grensene har to soner med radius på 300 og 600 meter. Det er her utviklingen skal skje ved fortetting og nybygg med høy utnyttelsesgrad. Utenfor disse grensene skal det ikke legges til rette for konkurrerende områdeutviklinger. Planforslaget innebærer at uregulerte områder utenfor vekstgrensene tilbakeføres til LNF-områder, Landbruks-, natur- og friluftsområder, der utbygging ikke er tillatt. Det gjelder arealer som har vært sonet til bygg og anlegg i kommuneplanen fra 2014, men som ennå ikke er regulert. Rådmannen mener dette er nødvendig for å få planen om to sentre godkjent

SIGNALEN: ”Klar, ferdig, gå”

Alt skal visstnok nå være klart for å sette i gang med å bygge opp alles store savn på fjordens flotteste sted for uteservering. Av Arild Drolsum Men når er det realistisk at den første skummende ølen serveres på Signalen? Ordeføreren, som også savner å kunne sette seg ned på Signalen med noe godt å drikke, har tro på at den første delen med mat og drikke og uteservering kan være på plass i midten av juni. Dette publiserte han 17. april. Om han fortsatt står ved det, vet jeg ikke. Fra vår ekspert i ”Fredagspilsen” har jeg blitt fortalt at for et hus fra det tidspunktet en tomt er ferdig utsprengt til det står ferdig, tar det normalt ni måneder. I dette tilfelle kan han gå ned til seks måneder. Men la oss håpe, som ordføreren, at noe enkelt kan komme opp mens sola skinner og dagene er lange. En positiv erfaring Finnes det noe positivt å ta med seg i denne bedrøvelige saken? Det må være at her er det i saksbehandlingen ikke gjort noen forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Politikerne som reklamerte med uteservering i juni 2017 har virkelig fått erfare at saksbehandlerne i kommunen er grundige, og at ting tar tid. Det er også helt utrolig hvor lite de satte seg inn i virkeligheten, før

Nesodden Seilforening deltar i Eliteserien – Norsk Seilsportsliga

Også seilerne har sin eliteserie, og den første av årets serierunder starter i Bodø kommende helg, 26. og 27. mai. Der møtes Norges 15 beste seilforeninger i det som utgjør Norsk Seilsportsligas Eliteserie. Moss Seilforening vant fjorårets serie, og de er favoritter til å vinne eliteserien også i 2018. Nesodden Seilforening er tippet i nedre del av tabellen i år. På nivået under eliteserien utgjør 15 nye seilforeninger 1. divisjon. Eliteserien ha sin første runde i Bodø 26. og 27. mai, mens 1.divisjon-foreningene seiler 2. og 3. juni samme sted. Fem og fem lag seiler mot hverandre Seilsportsligaen foregår ved at fem og fem lag seiler mot hverandre på en kort regattabane i helt identiske båter av typen J/70. Om bord i hver båt er det fire seilere. Det gjelder å komme først i mål, og lagene får poeng som er lik plasseringen de får. Det laget som til slutt har færrest poeng, står igjen som vinner. Under optimale forhold vil hvert lag ha seilt rundt 15 seilaser i løpet av de to dagene serierunden varer. Hvilke fem lag som seiler mot hverandre varieres fra runde til runde i stadig nye kombinasjoner. Avansert informasjonsteknologi Alle båtene er utstyrt med GPS-sendere og ved hjelp av teknologi utviklet av selskapet SAP kan hver eneste seilas følges meter for meter på internett. Seilernes publikum består følgelig

BRENNMANETEN

Livet er den brennmaneten som streifar låra mine når eg sym. Litteraturen er faret i vatnet etter meg, når eg hylande spring på land   Gunnhild Øyehaug   Frå 'Slaven av blåbæret', 1998

Mobilstråling kan være skadelig

Statens strålevern skriver at strålingen fra nye strømmålere ikke er helsefarlig. Men flere internasjonale undersøkelser viser at stråling fra trådløs teknologi og elektromagnetiske felt kan ha negative effekter på både planter, dyr og mennesker. Flere land tar nå forholdsregler mot sterk eksponering. Av Tormod Bjørnstad Tidsskriftet Helsemagasinet vitenskap og fornuft, VOF, har utgitt et temanummer om stråling. Flere artikler handler om ulike typer stråling og hvilke forskningsresultater som foreligger. Tidsskriftet vil følge opp med et nytt temanummer om stråling i august.   Måleren kan ikke slås av Nesoddposten har i flere artikler skrevet om problemene med de nye smartmålerne som alle husstander skal ha installert innen 2019. I en artikkel i VOF kommer det frem at strømmålerne sender en «her-er-jeg-melding» 70–90 ganger i minuttet, hele døgnet. Den kan ikke slås av. Nye undersøkelser viser at strålingen er langt høyere enn strålingen fra mobiltelefoner. Elever fant ut at stråling hemmer spiring I 2013 fikk danske elever i niende klasse en pris i en vitenskapskonkurranse. Undersøkelsen de la frem vakte stor internasjonal oppsikt. Elevene hadde plassert skåler med karsefrø i to rom. I det ene rommet ble frøene utsatt for stråling fra mobiltelefoner. Etter tolv dager kunne de dokumentere et oppsiktsvekkende resultat: Frøene i det ene rommet hadde spirt og vokst. Men frøene som var utsatt for stråling hadde dårlig spiring og vekst, mange frø var

Top