Du er her
Hjem > Valg 2015

Demokrati eller makt?

Arbeiderpartiet og Høyre fortsetter som nære partnere i fire år til. Miljøpartiet de Grønne er også tatt med i alliansen. Hvordan vil de tre partiene forvalte sin makt? Så er valget over. På Nesodden ble det egentlig intet politiske jordskjelv. Valgdeltakelsen var god, Høyre fikk en kraftig smell og Miljøpartiet de Grønne fikk en stor fremgang og ble Nesoddens tredje største parti. Men endringene i mandater var få, og blokkene forble uendret: Ap og H ble sittende med flertall som før. De valgte allikevel å inngå en avtale med MdG. Det skal bli svært spennende å se hva det medfører. Så gikk det som jeg fryktet. De 2 634 personene som stemte Ap er såre fornøyd, selv om stemmene deres også gikk til H. Det er også de 1 924 personene som stemte H, og dermed også Ap. En Høyrevelger er da gjerne en god sosialdemokrat, må vite! Og omvendt. Hva er det som skjer når det dannes allianser der partiene og de politiske fundamentene de egentlig har, blir visket helt bort? Svaret er enkelt: Når muligheten for makt er til stede, finnes det ikke noe politisk fundament som ikke kan glemmes, – i alle fall i fire år. I siste periode har alliansen H og Ap vist at de har kunnet bli enige i alle kontroversielle saker. De har ikke stemt mot hverandre! De

Innkjøpsstopp uten betydning?

Innkjøpsstoppen fikk ingen betydning for valgkampen fordi nyheten ble holdt hemmelig i tre uker. Ordføreren ønsket ikke å rådføre seg med de andre partiene. Hun trengte det ikke heller, for hun har makten. Er det en dårlig slutt på perioden 2011–2015 eller er det en elendig start på fire nye år? Først etter at Amta slo det opp den 23. september, blir det kjent at det er innført innkjøpsstopp på Nesodden fra september og ut året. Selv ikke formannskapet eller kommunestyret fikk vite noe om det. 3374

AP, Høyre og MdG enige om samarbeid på Nesodden.

Torsdag kveld foreligger forhandlingsresultatet etter kommunevalget på Nesodden. AP, Høyre og MdG har inngått en politisk og prinsipiell samarbeidsavtale. Nesodden skal: Redusere klimautslipp med 40 % innen 2020. Opprette markagrense på linje med Oslo. Forhandlingsresultatet er klart. Torsdag kveld ble det klart at AP, Høyre og MdG har inngått en politisk og prinsipiell samarbeidsavtale som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom de tre partiene de kommende fire år på Nesodden. Avtalen inneholder også punkter om fordeling av posisjoner og verv. Ap og H har flertall i kommunestyret med 16 representanter. Med MdG får de tre partiene 20 representanter til sammen. Den politiske avtalen punkt for punkt. 3190

Valget er tatt.

Velgerne har talt. Politikken blir relativt uendret. Men tallene bak tyder på et ønske om mangfold i politikken. Valgoppslutningen på Nesodden var 67,7 %. Valgresultatet ga fåmuligheter for endringer i politikken. MdG er partivinner og får fire representanter mot tidligere to representanter. Høyre og SV mister én representant hver. De øvrige partiene har samme antall representanter som før. AP og Høyre har samlet 16 representanter av 31 i kommunestyret og dermed flertall. -Hvis de vil. Velgerne har derimot sørget for endringer der de har hatt påvirkningsmuligheter gjennom personstemmer og slengere. 3182

Sjokktall for Nesodden og Frogn

UNICEF har undersøkt hvordan de norske kommunene prioriterer barn på områdene grunnskole, barnehage, barnevern og kommunehelsetjeneste. Nesodden kommer svært dårlig ut og er blant de kommunene som bruker minst ressurser på barn: Det forteller at barn har dårlige kår i vår kommune. Hva mener Nesodden Høyre når det står i valgprogrammet for 2015–2019 at de vil «sikre kvaliteten i skolene»? Det dreier seg i alle fall ikke om penger. Arbeiderpartiet har ikke slike formuleringer i programmet sitt, men de må være med å bære ansvaret. For nå har UNICEF lagt frem tall som viser at i årene 2009-2014 har Nesodden brukt mindre penger på barn enn de fleste andre kommunene i Norge. Det er en dårlig trøst at Frogn kommune er ennå dårligere. Her er de sjokkerende tallene: 3127

Dialogmøte fyller kunnskapshull

Cato Lie opplyser om at funksjonshemmedes rettssituason er svekket. "Man har rett, men retten innfris

Mye kunnskap i Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede som ønsker seg mer innflytelse. Og får det hvis politikerne holder hva de sier. "Nyttig dialogmøte", sier leder for Rådet for Likestilling, Cato Lie. RLF - Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede i Nesodden kommune inviterte tirsdag 8. september til dialog mellom politikere, publikum og medlemmer av rådet (RLF). Dialogmøtet avdekket et stort behov for kunnskapsutveksling mellom råd og politikere. Politikerne var lyttende og interesserte og fikk innspill innenfor temaene helse- og omsorg, universell utforming (UU), tilgjengelighet, arbeidsliv og bolig. Som Øyvind Solum (MdG) formulerte det: "Hvor trykker skoen?" og påpekte sammen med et enstemmig 3120

Debattmøte om demokrati og demokratiske muligheter

Det var en samstemt vilje til økt demokrati som kom til syne i debattmøtet på Tangenten. Nesoddens politikere var i nesten forbausende grad enige om behovet for tiltak som kunne forbedre dialogen mellom innbyggere og politikere. Mer informasjon, bedre lyttende holdninger og gjeninnføring av muligheten for folkeavstemninger ble nevnt av flere. Så gjenstår det å se hvordan partiene vil følge dette opp etter valget. En liten, men interessert gruppe mennesker hadde møtt frem til paneldebatten som Nesodden Demokrati hadde invitert til. Alle partier på Nesodden var representert, bortsett fra Nesodden Høyre som ikke engang hadde svart på invitasjonen. Bjarne Nordbeck ønsket velkommen og Inger Johanne Norberg tok møteledelsen. Partiene hadde på forhånd fått spørsmålene de skulle svare på. Hva betyr «demokrati»? 3084

Intervju med fire ungdommer på Nesodden videregående skole

Nesoddposten har bedt rektor ved Nesoddden videregående om å få intervjue noen av elevene om kommunevalget. Fire stilte opp og svarte på spørsmålene Nesoddposten stilte. 1. Joakim Hjertvik Nilsen Skal du stemme ved kommunevalget ? - Ja. Skal du stemme ved fylkestingsvalget? -Ja. Bør der være stemmerett fra 16 år? -Jeg er litt usikker. Jeg vet at da jeg gikk i 1 VGS var jeg ikke så interessert i politikk som jeg er nå, så jeg tror det blir litt useriøst. 2965

Politikere og hva de sier.

Ingen som i noen tid har fulgt med på TV-sendinger der politikere deltar, kan ha unngått å legge merke til at i perioder går det en slags inflasjon i bruken av visse ord og uttrykk. For noen år siden på Stortinget understrekte Høyres Lars Roar Langslet betydningen av å uttrykke seg ”nyansert”. Plutselig i en lang periode fikk alle representantene på Stortinget det travelt med seint og tidlig å presisere hvor nyansert de ordla seg. 2985

Valget, partiene og demokratiet

Jeg synes valget på Nesodden er vanskelig fordi jeg er usikker på hvem jeg egentlig kan komme til å stemme på. Hvis jeg stemmer på Høyre, stemmer jeg kanskje samtidig på Arbeiderpartiet. Og omvendt. I fire år har jo disse to partiene «regjert sammen» på halvøya. I en artikkel i Amta 18.8. forsøker ordfører Nina Sandberg å forklare hvordan formannskapsmodellen fungerer. Jeg oppfatter artikkelen som en tåkelegging av fakta. Jeg har sett igjennom møtereferatene fra formannskapet og kommunestyret i 2015. De viser at mange saker er enstemmig vedtatt og andre saker er vedtatt med et bredt flertall. Det er vel egentlig helt naturlig? Men i de sakene der det var stor politisk splid, har H og Ap stemt sammen. De to partiene har med sitt flertall ofte stått alene mot de andre partiene. Jeg klarer ikke å finne noen tydelige forskjeller på Høyres og Arbeiderpartiets politikk her på Nesodden når jeg ser på vedtakene og stemmetallene. 3089

Hva mener partiene om brøyting og veibelysning?

Partilederne ble av Nesodden Velforbund stilt følgende spørsmål: http://fellesveletsavis.no/valg2015.html Om du får det som du og ditt parti vil; skal brøyting av velveiene på Nesodden, inkludert de velveiene som i dag ikke har slikt tilbud, tilbakeføres til og i framtiden gjennomføres av kommunen? Om du får det som du og ditt parti vil; skal kommunen fortsette drift og vedlikehold av veilys på private veier på Nesodden? Nesodden Velforbund fikk følgende svar: 3019

AP og Høyre tause om kommunesammenslåing.

Ja eller nei til å slå Nesodden sammen med én eller flere kommuner? Venstre, MdG, KrF, SV, FrP og Rødt svarer nei på Nesoddpostens spørsmål om sammenslåing i forbindelse med kommunereformen. Nesoddposten anklages av Nina Sandberg for feilinformasjon. Se lenke under. Etter artikkel siste uke om at det skjer lite i forbindelse med kommunereformen på Nesodden ble Nesoddposten beskyldt for å feilinformere. Vi vil prøve å rette opp dette ved å gi hvert parti anledning til å uttale seg om det vi tror folk er mest opptatt av. Nemlig hva mener Nesodden politiske partier om kommunesammenslåing. Selve kommunereformen omhandler mange tema og er jevnt over lite debattert i befolkningen. Bortsett fra eventuell kommunesammenslåing vet den jevne mann og kvinne i gata lite om andre innhold i reformen. 2976

Kommunereformen – hva skjer på Nesodden?

Veldig lite, bortsett fra det åpne møtet Nesodden Demokrati/Nesoddposten arrangerte 3. mars. http://www.nesoddposten.no/debatten-om-kommunesammenslaing-er-i-gang/ Den offentlige debatten har dessverre kommet svært kort i løpet av dette siste halvåret. Høyre og Ap vil helst sitte på gjerdet til etter valget, men Høyres ordførerkandidat Erik Adland har nå sagt at dersom partigruppa hans går inn for sammenslåing, vil han ha sammenslåing med Oslo. Ordfører Nina Sandberg har sagt at Ap ikke vil ta stilling før ”de vet mer”. Vi kan jo spørre oss hvor mye mer vi nå må vite. 2936

Folkestyret vårt – virkelighet eller myte?

Hvordan står det egentlig til med demokratiet vårt - folkestyret - i verdens rikeste og beste land å bo i? Juristoppstyret i dagspressen om at en internasjonal domstol skal på vegne av utenlandske selskaper kunne holde den norske Staten økonomisk ansvarlig for eventuelle prospektive tap her til lands, har sjokkert og foruroliget mange: Hva slags regjering kan gå med på enn si foreslå den slags? 2771

Er det klart for halvtimesruter?

I de fleste lokalpolitiske programmene er båtavgangene nevnt. Det ser ut til å være enighet om at Nesodden må få halvtimesruter på dagtid og helg. Noen mener Nesodden ligger ganske isolert. Vil du reise kollektivt til eller fra på hverdager, må du planlegge nøye. Båtene går bare en gang per time, bortsett fra i rushtidene og på hverdagskveldene. Velger du privatbil blir du fort lei av alle svingene, bakkene og køene, og nesten en times kjøring til eller fra Oslo sentrum. Nå ser det ut til at det kan bli en endring. Her er formuleringene om båttrafikken i de lokalpolitiske programmene: 2730

Top