Du er her
Hjem > Valg 2015

Demokrati eller makt?

Arbeiderpartiet og Høyre fortsetter som nære partnere i fire år til. Miljøpartiet de Grønne er også tatt med i alliansen. Hvordan vil de tre partiene forvalte sin makt? Så er valget over. På Nesodden ble det egentlig intet politiske jordskjelv. Valgdeltakelsen var god, Høyre fikk en kraftig smell og Miljøpartiet de

Valget er tatt.

Velgerne har talt. Politikken blir relativt uendret. Men tallene bak tyder på et ønske om mangfold i politikken. Valgoppslutningen på Nesodden var 67,7 %. Valgresultatet ga fåmuligheter for endringer i politikken. MdG er partivinner og får fire representanter mot tidligere to representanter. Høyre og SV mister én representant hver. De øvrige

Sjokktall for Nesodden og Frogn

UNICEF har undersøkt hvordan de norske kommunene prioriterer barn på områdene grunnskole, barnehage, barnevern og kommunehelsetjeneste. Nesodden kommer svært dårlig ut og er blant de kommunene som bruker minst ressurser på barn: Det forteller at barn har dårlige kår i vår kommune. Hva mener Nesodden Høyre når det står i valgprogrammet

Dialogmøte fyller kunnskapshull

Cato Lie opplyser om at funksjonshemmedes rettssituason er svekket. "Man har rett, men retten innfris

Mye kunnskap i Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede som ønsker seg mer innflytelse. Og får det hvis politikerne holder hva de sier. "Nyttig dialogmøte", sier leder for Rådet for Likestilling, Cato Lie. RLF - Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede i Nesodden kommune inviterte tirsdag 8. september til dialog mellom politikere, publikum og

Kommunereformen – hva skjer på Nesodden?

Veldig lite, bortsett fra det åpne møtet Nesodden Demokrati/Nesoddposten arrangerte 3. mars. http://www.nesoddposten.no/debatten-om-kommunesammenslaing-er-i-gang/ Den offentlige debatten har dessverre kommet svært kort i løpet av dette siste halvåret. Høyre og Ap vil helst sitte på gjerdet til etter valget, men Høyres ordførerkandidat Erik Adland har nå sagt at dersom partigruppa hans

Top