Du er her
Hjem > Valg 2015 (Page 2)

Nå er partiprogrammene kommet

Det er ikke mange dager igjen til valget. Og nå dukker de lokale partiprogrammene opp, – i postkassene, på stands og på partienes hjemmesider. Men det er to partier som ikke har fått lagt dem ut på Internett ennå. Synd. For dette er interessant lesning. Ta deg god tid og studer tekstene nøye før du går til valglokalet. For det er fire lange år til neste lokalvalg. 2724

Valgkampåpning: Felles front mot AP og H.

FrP, KrF, MdG, Rødt, SV og Venstre med felles lansering under valgkampåpning på Nesodden. Lørdag 15. august 2015 hadde Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre felles lansering av avisen Ja til døgnlegevakt på Nesodden.  Avisen vil bli distribuert til alle husstander på Nesodden før valget. 2678

Intervju med Venstres ordførerkandidat Anne-Berit Smørås

Hun har stor kjærlighet til Nesodden, flyvertinnen som ble økologisk jordbruker. Hun stiller til valg for sin tredje periode som førstekandidat i et Venstre i vekst. Anne-Berit snakker varmt om skånsom og estetisk utbygging og mener Skoklefallåsen og Bergerås er tragiske eksempler på det motsatte. Flertallsstyret til Ap og H har ødelagt den politiske debatten og de små partiene blir ikke hørt, mener hun. Vi må få døgnlegevakten tilbake og Venstre er negative til kommunesammenslåingen. Men vi har en herlig drøm om et storslagent havbasseng på Tangen, forteller Anne-Berit. 2492

Nina Sandberg: Nesodden Arbeiderpartis ordførerkandidat

"Fint med intervju! Vi møtes på Saga!" Nina Sandberg var rask til å foreslå Saga som møtested for Nesoddpostes intervju med ordførerkandidaten. Saga, som det heter på folkemunne, heter Grøstadstrand på kartet og er en perle for alle generasjoner. 23. juni om formiddagen er været ustabilt så møtestedet ble endret til Tangenten med Ömers gode kaffe. At Saga er yndlingsstedet på Nesodden står ved lag. 2248

Øyvind Solum ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne: en idealist med tro på menneskene.

På spørsmålet om alder, utdannelse og arbeidslivs erfaring, svarer Øyvind: – Jeg er 50 år. Er utdannet sosialantropolog. I tillegg har jeg psykologi mellomfag og grunnfag i religionshistorie. Om ikke annet så er dette fag som har vært en god støtte til å forstå verden bedre, og å jobbe med ting som er meningsfylt. Slik sett er jeg vel litt typisk for mange på Nesodden. På Nesodden er befolkningen bedre utdannet enn gjennomsnittet i resten av Norge. Det har vi felles med Asker og Bærum. Men mens mange flere der nok tenker på hva som gir klingende mynt i kassen mener jeg befolkningen på halvøya vår er mer 2234

Ja-siden i brøytesaken vokser

Både Høyre og Venstre har nå klart gitt uttrykk for at de vil støtte vedtak om kommunalt ansvar for brøyting av Nesoddens velveier. Nesoddposten har hatt mange artikler og intervjuer om kommunens ansvar for velveiene på Nesodden. Nå ser det ut til at ja-siden for kommunalt ansvar vokser. Både Venstre og Høyre har sagt klart ifra at de vil at kommunen skal overta ansvaret for vintervedlikeholdet på våre mange velveier. Venstre hadde et innlegg i Amta i mai, der de skriver: «Nesodden Venstre vil arbeide for at kommunen skal ha ansvaret for vinterveivedlikeholdet, både på kommunale og private veier (velveier). Det kan ikke forsvares at mange Nesoddinger avskjæres fra fellesskapsgodet fremkommelige og opplyste veier. Om en vei har status som privat eller offentlig er ofte 2054

Intervju med ordførerkandidat for SV, Christian Hintze Holm

SV går til valg med miljø, ungdom og dialogen mellom innbyggere, politikere og administrasjon som viktigste saker. Nominasjonskomiteens leder, Sonia Arisland, forteller at komiteen har ønsket å sette miljøengasjement høyt på agendaen gjennom kumulasjon av Claudia Behrens, Torhild Hellstrøm og Ida Marie Holm. Med Ida følger også engasjement for ungdommen, noe SV vil løfte i Nesoddpolitikken. Ola Skjæret og Torhild Hellstrøm engasjerer seg for psykisk helse. Rettferdig fordeling og likestilling opptar alle kandidatene, noe som gjør at SVs kjernesaker er representert. Sonia fortsetter med at komiteen ønsker å beholde Christian som gruppeleder og ordførerkandidat da hele resten av gruppa skiftes ut. På denne måten får vi både en ny kommunestyregruppe og sikrer kontinuitet og erfaring. 1813

Erik Adland: Nesodden Høyres ordførerkandidat

Nesodden Høyre spisser med Erik Adland for å utvikle Nesodden. Nominasjonskomiteen leder Astrid Løes Hokholt forteller at komiteens politiske prioriteringer var at Erik Adland er en sterk ordførerkandidat med god politisk erfaring, kommunal kunnskap og gjennomføringskraft og lang erfaring fra privat næringsliv og kommune- og fylkespolitikk. De strategiske prioriteringer som ligger til grunn for utvelgelsen av kandidater vektla nye navn for fornyelse og nytenkning, derunder god fordeling og allsidighet av kjønn, alder og geografisk fordeling for å oppnå et godt valg. for å kunne ta de beste politiske avgjørelser for videreutvikling av Nesodden kommune og et godt sted å bo for våre sambygdninger. Ordførerkandidaten er hjemme på Odden. Ordførerkandidat for Nesodden Høyre, Erik Adland, foreslår møtested Odden. En vakker formiddag i april med lett bris hygger han seg med å skue vestover mot nordre del av Nesoddtangen vel der han selv vokste opp. Hvilket er ditt yndlingssted på Nesodden, Erik? Svaret er kontant: - Her! Mange ettermiddager ble tilbragt på Odden i barndommen. Da bar det rakt ned på Odden etter skolen hvor mor ventet med ferdig mat. Det kunne være hjemmelagede rundstykker med appelsinmarmelade eller salami. Nesoddtangen vel hadde bruksnummer 4 og alle innbyggerne hadde tinglyst baderett her, fortelller Erik. -Det er bra at alle kan bade her nå. Ditt politiske engasjement – hvor gammelt er det? Når ble du aktiv og med hva? -

Fr.p ordførerkandidat Nils Arne Haldorsen: Fremskrittparti light?

Nils er en politiker som har korte og klare svar. Han tilhører de som har arbeidserfaring fra et langt yrkes liv utenfor politikerfeltet. En vennlig Fr. p politiker som vil arbeide for at de eldste blant oss skal ha en verdig alderdom. Du var aktiv i Dar saken, har vært positiv til å ta inn flyktninger til kommunen. Og er interessert i å se på den form for delegering av makt innbyggeren i Santa Tecla praktiserer. (S.T. er en kommune i El Salvador les mer her ). Hva er ditt syn på at Den norske kirke ikke vil vie homofile par? - I den saken er jeg ikke enig med kirken. Kvinners rett til selvbestemt abort til 12 uke. - Helt greit. Hvordan stiller du deg til at Nesodden kommune skal ta inn flere asylsøkere? - Fr.p har tidligere stilt seg positiv til å ta inn asylsøkere, men nå er det minimum 2 års ventetid på å få tildelt en kommunal bolig på Nesodden. Asylsøkerne går foran i denne boligkøen. En slik forskjells behandling legger grobunn for rasisme. Men når vi sier det blir vi kalt rasister. 1102

Stortingsnytt og angsten for folkeviljen.

I Stortingets spørretime onsdag 4. mars offentliggjorde Trygve Slagsvold Vedum (Sp) et internt Høyre-brev til partiets ordførere, gruppeledere og byrådsmedlemmer. Brevet avslører en lite tiltalende holdning til hva slags metoder Høyre finner akseptable for å få slått sammen kommuner: ”Folkeavstemninger må for all del unngås fordi «folkeavstemninger i denne type spørsmål utarter ofte til synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet og kan føre til at det blir tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert.» Som rosin i pølsa mener Høyre at det må være en deltakelse på 75 prosent (og av disse et flertall på minst 60 prosent) for at folkeavstemninger skal tas hensyn til. ( Gjennomsnittlig valgoppslutning ved kommunevalg i Norge er på 64 prosent) Av Gunhild Gjevjon

KrFs ordførerkandidat Henning Korsmoe: en politiker med en sterk tro.

- Mangfold i meninger er et gode. Jeg ønsker å bygge et lyttende demokrati, og da er det selvsagt at folk skal få lov å ytre seg gjennom folkeavstemninger. Det var et klart tilbakeslag for lokaldemokratiet da Ap og H endret reglementet etter siste kommunevalg. Når Henning blir spurt om hva som er bakteppe og drivkraften i hans politiske engasjement er han ikke i tvil om svaret. - Jeg er opptatt av mennesker, sier han, - har en visjon om å være talsmann for enkelt individer mot de stor, ofte ugjennomtrengelige systemer. I kommunepolitikken ønsker jeg å representere de nyanser som synes å mangle i andre partier. Drivkraften for mitt politiske engasjement har sin basis i overbevisningen om at demokratiet er avhengig av et stort meningsmangfold. Henning blir iverig nå. - Nesoddsamfunnet trenger oss alle, sier han, og forteller at han har skrevet et leserinnlegg i Amta om hva som ville blitt borte hvis en bare hadde H og Ap her i kommunen. – Du vet, vi trenger nyansene som representeres av Fr.p, MdG, Rødt, SV, Venstre og oss i KrF. 1065

Folkeavstemning om kommunereformen?

Debatten om eventuell kommunesammenslåing er startet på Nesodden, og mange steder i landet er diskusjonene i full gang. De fleste stedene er det en selvfølge at et så viktig spørsmål legges ut til folkeavstemning. Mens Høyre har sendt ut brev til sine lokalpolitikere med argumenter mot at det avholdes folkeavstemninger. I Rygge, Råde og Våler har Opinion foretatt en spørreundersøkelse. 38% var for sammenslåing mens 48% ønsket at kommunene skulle bestå som de er. Men hele 78% ville ha folkeavstemning om spørsmålet. 1143

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Privatisering og profitt på velferdstjenester er et hett tema, og det er et faktum at det er kommunene som privatiserer og konkurranseutsetter mest. Det betyr også at lokalpolitikere kan ta tilbake kontrollen over velferdstjenestene – dersom de ønsker det. To saker som kommer til å bli sentrale i den forestående kommunevalgkampen, er spørsmålet om å avkommersialisere velferdsordningene, samt spørsmålet om å styrke ansattes rettigheter mot den fleksibilisering som den blåblå regjeringen har åpnet for gjennom svekking av Arbeidsmiljøloven. Dette er også tema som peker fram mot stortingsvalget 2017. 1145

Geir Christensen, leder for partiet Rødt, har ordet

Bakteppe og drivkraft for Geirs politiske engasjement - Jeg vokste opp i arbeiderbevegelsen, sier han. - Far jobbet som kranfører og var tillitsvalgt på Spikerverket. Vi tilbrakte noen søndager i skrapjernhaugene der med å samle ting til naturbilder han laget. Senere ble faren min faglig leder i Sosialistisk Folkeparti og jobbet sammen med Finn Gustavsen. Det var i den perioden han meldte meg inn i SUF. Jeg var 14 år da. Min far angret nok noen år på det, men vi ble godt forlikt på hans gamle dager. 580

Om stort og smått

Nesoddmarka

Å diskutere hvor stor en kommune – f. eks. Nesodden – bør være, er å begynne i gal ende. Kanskje er heller ikke kommunen den gjenstanden som først burde diskuteres, selv om spørsmålet om riktig kommunestørrelse er brennende viktig og ikke må utsettes. Tvangen til kommunesammenslåing er påfallende lik 1033

Top