Nesoddposten holder sommerferie

Nesoddposten holder sommerferie fra 28. juni til 23. august. Der kan bli publisert innlegg med ujevne mellomrom. Send gjerne innlegg til oss i sommer. Vi følger med selv om det er ferietid. Send e-post HER Vi ønsker våre lesere en god sommer.

THE FIDDLE AND THE DRUM

And so once again My dear Johnny my dear friend And so once again you are fightin' us all And when I ask you why You raise your sticks and cry, and I fall Oh, my friend How did you come To trade the fiddle for the drum You say I have turned Like the enemies you've earned But I

Signalen sjøbad A/S – Nødsignal for sommerservering

Nesodden kommune negative til container og tilbygg på taket. Søknad skal behandles. Skjenkebevilling gis når hele bygget har fått brukstillatelse. Dispensasjon er tvilsomt. Om, og når, det blir sommerservering er uvisst. Det er ikke gitt tillatelse til container og tilbygg på taket. Sannsynligvis trenger container og tilbygg politisk behandling og første

Ungdom vil høres og sier fra om Storskole – Hva mener ungdomsskolelevene

AUF, Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU) og Elevorganisasjonen i Akershus har gjennomført undersøkelse om hva skoleelvene sjøl mener om storskole og framtidas skolestruktur. Elever er overveiende negative til storskole. Den som har skoen på er ungdommen Syver Kleve Kolstadfra RU har tatt kontakt og forteller at AUF, Elevorganisasjonen i Akershus, RU

Hvilket parti skal du stemme på? Ideologiene har forsvunnet og kamelene har overtatt. Flertallsstyre ødelegger den politiske debatten

Nå handler politikk om «å svelge kameler». For å kunne få flertallsmakt, må gamle politiske skillelinjer kastes i søpla. Avtalen med velgerne er blitt verdiløs. Gir du din stemme til ett parti, går den like gjerne til ett eller to andre partier også. Samfunnsdebatten er borte. Sak etter sak vedtas

Sol, sommer og fri kjærlighet

Sommer og sol, fritid og kjærlighet. Hvem ønsker vel ikke å kunne dele magiske stunder med sin utkårede når dagene er lange og vi har god tid til å kose oss sammen? Tidligere følte jeg en stor press til å ha det vanlige heteroforholdet, hvor en forelsker seg, flytter sammen, får

Sørbyskogen vernes

Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt på høring forslag om vern av ni skogsområder i Akershus. Sørbyskogen på Nesodden er ett av dem. Over tre timer på reise førte til at jeg fikk finlest Aftenposten. Selv kunngjøringer ble lest, og der sto det: ”Høring av verneforslag for skog i Akershus”.

Sparer på velferdstjenester – forsyner seg sjøl – Ordfører vil å øke egen lønn med over 150 000

Ordfører foreslår å øke egen lønn med over 150 000 kroner opp til 988 000 årlig (stortingslønn) Varaordførers lønn foreslåes økt med over 220 tusen opp til 395 000 (40% av stortingslønn) Lønnen kommer i tillegg til ordinær jobb. I tillegg foreslåes betydelige økninger på andre politikergodtgjørelser. I formannskapet (hvor Rødt ikke kunne

Foreslått budsjettkuttet ved Nesoddtunet sykehjem på 2.5 mill utsatt!

Kommunalsjef Anita Nilsen svarer på spørsmål fra Nesoddposten den 26.4.2019:  « I budsjettet ble kuttet på sykehjemmet redusert fra 5 millioner kroner på Nesoddtunets driftsbudsjett til kr 2,5 mill med virkning fra 01.07.19. Dette med bakgrunn i at vi etablerte heldøgnsomsorg på Fjellstrand.  Vi legger frem kvartalsrapport til kommunestyret i mai, og der

Børs eller katedral -Åpent spørsmål om framtida for kommunale eiendommer. Høyre styrer usikre politikerne

Kommunens eiendommer skal inn i konkurransemarkedet. Flertallet vet ikke helt hvilke eiendommer som skal brukes til offentlig tjenesteyting. Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet. Høyre skiller seg ut som partiet med styringa i saken. Nesoddposten skriver om opprettelse av eiendomsselskap og næringsutvikling. Tangenten A/S Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet etter forslag fra Høyre 19. desember i

Antall kvinner på valglistene til Nesoddens ni partier

Høyre 31 kandidater: 9 kvinner og 22 menn. På kumulert plass: 3 menn og 1 kvinne. Fr.p 17 kandidater. 2 kvinner og 15 menn. På kumulert plass: 1 kvinne og 5 menn. Senterpartiet 15 kandidater. 2 kvinner og 13 menn. På kumulert plass: Ingen kvinner og 2 menn. Ap 26 kandidater: 13 kvinner og 13 menn På kumulert plass: 2 kvinner og 3 menn. SV 31 kandidater: 17 kvinner 14 menn På kumulert plass: 4 kvinner og 1 mann. Ordførerkandidaten til SV

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Truls Wickholm, Ap´s ordførerkandidat.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av Arbeiderpartiet? En enkelt sak, familiebakgrunn eller....? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement?  -Jeg ble medlem i Arbeiderpartiet fordi jeg trodde og tror, at det er det partiet som

TROMMEREISE

Før du knuser mine glassøyne og jeg tar imot din blindhet Mens du kysser mine fløyelslepper og jeg later som jeg sover spenner vi et trommeskinn over våre hule liv og begge undres vi over hvem som slår Hildi Bragason, fra '27 dikt, 1 samling', 2018

Après nous le déluge

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Dette franske ordtaket er blitt benyttet i mange sammenhenger opp gjennom historien, men skal visstnok for første gang ha blitt uttalt gjennom de velformede leppene til Ludvig den fjortendes elskerinne Madame le Pompadur: «Etter oss kommer syndefloden». Mange vil nok synes at uttrykket er høyst relevant

Top