Kommunestyret feiler som politisk arena. Vedtak fattes uten debatt og tilstrekkelig innsikt

I lokalpolitikken er en god politisk debatt svært viktig. Skal vi velgere kunne akseptere de vedtakene som blir fattet, må vi forstå hvordan politikerne har vurdert spørsmålene. Hvilke premisser, begrunnelser og prioriteringer som har vært viktigst. Men i kommunestyret er debatten borte. Ingen stiller de viktige spørsmålene. Ingen veier synspunktene

Nye skolestreiker fredag 22. mars over hele verden

Skolestreikene fortsetter. Arrangørene tror det blir 15 – 20 000 streikende elever i alle norske fylker på fredag. Elevene bryr seg ikke om at de får bokført fravær for fredagsstreiken sin. Det er organisasjonen Natur og Ungdom som bidrar til organiseringen av skolestreikene i Norge. Interessen er stor, og det er

Sterkt kritisert: Nesodden kommune ønsker en «åpen og opplyst samtale»

Nesoddposten publiserte 22. februar Pressens Offentlighetsutvalgs (POU) konklusjoner i en undersøkelse om kommunenes manglende åpenhet. 340 kommuner er mer åpne enn Nesodden. Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk forteller at både administrasjon og politikere i kommunen er opptatt av å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Kommunen gjør små forbedringer

Gjør en innsats for våre pollinerende venner

De siste årene har vi sett at det blir stadig færre pollinerende insekter i Norge. Pollinering er en helt avgjørende del av økosystemet vårt. Svært mye av maten vi spiser er pollinert-befruktet av bier og humler. Det anslås mellom 20-30 prosent. Klimaendringer, insektsmidler i jordbruket, skrumpende leveområder, moderne landbruk med ensidig

Dagens musikk #112

I dag starter vi rett og slett med stikkordet «musikk for eldre». Da begynner vi med musikk som nrk har satt sammen for de av oss med demens. https://youtu.be/B6b1PGgBX1c La oss heller ikke glemme gamle sclägereheller! Her er em samling med «nye», gamle melodier https://youtu.be/Jdi3gH-Naxk?list=PLAA56EE2FA6018A65 Og så noen amerikanske melodier. Det starter vi opp

Kronglut å ta seg fram

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnyt Nesoddens utfordringer i forhold til at alle boliger har akseptable sanitære forhold, blekner når man leser historien om den engelske turisten som skulle forsikre seg om at feriestedet var velutstyrt i så henseende. Historien ble sendt inn til Fellesvellets avis i september 1967    

Etterlyser trygge varslingsrutiner i Nesodden kommune

Nesoddposten har ved flere anledninger skrevet om varslingssaker. Her er ett av dem. Ni personer som har jobbet i Nesodden kommune, gikk i 2016 til det skritt å klage Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet. Denne saken er avsluttet, men viser med all tydelighet at så lenge de var ansatt i

NOVEMBERTREET

Sjå treet i november ribba for alt berre røter og sanning og veljelause greiner lik utstrekte hender utydelige i frostrøyk ei skrift på usynlege vegger fragment av eit urspråk heilag, bodskapeleg å, vi må lære å stave tyde desse gåtefulle teikn i lyset av vårt liv før det mørknar Åse Marie Nesse, Frå 'Vinterhuset', 1981

Hvor ble markaloven av?

Etter kommunevalget i 2015 blei det inngått en samarbeidsavtale mellom Høyre, AP og MDG. MDG framhevet at de her hadde fått igjennom mange viktige miljøkrav. Det viktigste var kanskje: - Forsterket vern av Nesoddmarka. Etter modell av Oslo, med egne verneområder. Dette ble konkretisert i kommunestyremøtet i desember 2015 med følgende vedtak

Top