Utdanningsforbundet utfordret kommunepolitikerne til konstruktiv debatt – Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst valgte å svare

Ronny Trogstad skriver i sitt svar til oss at han «møter dedikerte lærere som har høye ambisjoner på vegne av sine elever, sine kolleger og seg selv». Vi er enige i flere av aspektene som Trogstad trekker fram. Enkeltstående rapporter vil aldri kunne fange hele bildet av situasjonen. Det har gjennom

Framkommelighetsprosjekt kyststien – Fobedret trasé kan øke bruken

Eiendom og friluftsliv tar ansvar. FDV-avdelingen utbedret i høst den mye brukte strekningen mellom Trollveien og Hellviktangen. Tiltaket er et av flere fremkommelighetstiltak for å fremme folkehelse. FDV bedrer fremkommeligheten Geir Efjestad, FDV-leder, forteller at utbedringen er gjort for at flere skal komme fram uten å snuble og at tiltaket er finansiert

De ti mest leste artiklene i Nesoddposten i 2018

Nesoddposten har hatt en svært god stigning i antall leste artikler i løpet av fjoråret. Vi er glade og stolte når enkelte artikler har titusenvis av visninger. Her er listen over de ti artiklene som ble mest lest i fjor: 1. AMS strømmåler – du har lov til å takke NEI

Ut å reise? Registrer deg

Friheten til å reise blir utfordret av krig, terror og økende hyppighet av naturkatastrofer. Ikke bare når du oppsøker konfliktområder, men også når du reiser til trygge steder. Utenriksdepartementet spiller en helt avgjørende rolle når norske borgere havner i vanskelige situasjoner i utlandet. En viktig forutsetning for at UD kan bistå,

Hva er mål eller målestokk for kvalitet i barnehager?

HVA ER KVALITET FOR BARN? I Nina Sandbergs leserinnlegg (NS), tidligere ordfører for Ap; «Gode barnehager til alle barn», repeterer hun et splittende budskap. (Amta 04 desember 2018) Et budskap som inneholder så mange diskriminerende faktorer at det for leserne burde avklares om dette er forankret i Arbeiderpartiet politikk? Eller er

Nesoddtunets cafe – Hva nå?

Vedtaket om å nedlegge cafeen på Nesoddtunet er nå endret. I møtet der nedleggings vedtak ble fattet var det mange saker oppe til behandling. Ikke alle som stemte for nedleggelse synes å ha forstått hva de var med å vedta. Alle kommunestyrets medlemmene har nå vedtatt følgende forslag: «Kommunestyret ønsker et kafétilbud på

Budsjettprosessen i Nesodden kommunestyre 2018. Hva skjedde?

I motsetning til budsjettprosessen i 2017 var det en forunderlig stillhet rundt behandlingen i 2018. Nesoddposten har spurt Claudia Behrens, kommunestyrerepresentant for Nesoddens største opposisjons parti SV, om hvordan hun opplevde prosessen. Interessant blikk bak kulissene Claudia Behrens (SV) forteller da følgende: "På første møte i november fikk alle partier komme med innspill.

Top