Du er her
Hjem > Posts tagged "ansattes ytringsfrihet"

Taust maktmisbruk på arbeidsplassen

Store deler av arbeidslivet er preget av angst for kritikk, misbruk av taushetspålegg og autoritær ledelse. Å kunne ytre seg fritt og kritisk gir makt til dem som ellers har lite makt. For den som derimot har rikelig av andre typer makt, kan taushet ofte være mer verdifullt enn stemmebruk. Slik er det i samfunnet. Hvordan er det i arbeidslivet, som er den delen av samfunnet de fleste av oss deltar mest i? Her også hender det ikke sjelden at den med mest makt møter kritikk med taushet, både ved å gi seg selv rett til ikke å svare, og ved å pålegge den brysomme kritikeren plikt til å tie og forbud mot å snakke om saken med andre. Friheten til å bruke stemmen og ytre seg er demokrati. Men hvor demokratisk kan det bli hvis de med mest makt får lov til å tie når de ikke samtykker? Hva er ytringsfrihet for folket uten ytringsplikt for makta? Og videre: Hva når maktas taushet stopper diskusjonen om det som ble tatt opp? Og enda litt videre: Hva når den med makt ikke bare er stum selv, men stopper andres kritikk med krav om taushet. ”Personalsakkortet” I arbeidslivet finnes det saker som må håndteres uten innsyn fra andre enn de personene det gjelder. Men det er også velkjent at ”personalsakkortet” iblant brukes

Sak om varslingsrutiner og etikk i Nesodden kommunestyre

Byr Nesodden kommunes forslag til etikkreglement på fornyelse? Offentlig debatt belyser stadig behovet for beskyttelse av ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i strid med lovverk og etiske retningslinjer eller som f.eks. innebærer fare for pasienters liv og helse. Dette behandles ikke i Nesodden kommunes forslag til etikkreglement,- heller ikke garanti for ansatte mot gjengjeldelse fra foresatte ved varsling. Torsdag 26. mars vil Nesodden kommunestyre behandle sak om nytt etikkreglement. (Forslaget kan finnes i lenke under.) Etikkreglementet skal være retningsgivende for alle kommunenes ansatte og politikere, det vil si omkring 1400 personer med sitt virke i kommunen i all sin mangfoldighet. Etikk har vært flittig debattert de siste årene når det gjelder 1132

Top