Du er her
Hjem > Posts tagged "biovitenskapelige universitet"

Torsken i Oslofjorden er full av kvikksølv. Har prosjekt ”Ren Oslofjord” spredd miljøgifter?

Oppgraving og spredning av slam i Oslo havn («miljømudring»). Foto: Viktor Jæger

De seneste rapportene om miljøtilstanden i norske fjorder (2014) viser en betydelig økning av kvikksølvnivåene i torskefilet fra Indre Oslofjord de siste årene (Figur 1). Spesielt stor økning er dokumentert fra 2006 og fram til i dag. Tilsvarende økning av kvikksølv i torskefilet er ikke påvist i Ytre Oslofjord eller andre norske fjorder i samme periode. I en artikkel i Aftenposten 29.9.2014, reagerte professor Trond Haugen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på at myndighetene ikke hadde gått ut og advart gravide mot å spise torsk fra Indre Oslofjord. Gravide er ekstra følsomme for kvikksølv-eksponering fordi kvikksølv, selv i svært lave konsentrasjoner, kan medføre uopprettelige skader og påvirke barnets innlæringsevne, oppførsel og atferd. 1365

Top