Du er her
Hjem > Posts tagged "demokratiet"

Demokratiet i en global tid

I vår digitale tid er verden blitt grenseløs. Det har oppstått et gap mellom bedrifter og næringsliv, og enorme, multinasjonale selskaper har fått stor makt i mange land. Demokratiet fungerer dårligere og mister makt. Men demokratiet har aldri vært perfekt, det må utvikles, tilpasses tiden, og det må forsvares. ≡Av Tormod Bjørnstad≡ Dette er temaet for det siste programmet i en dokumentarserie på svensk tv, SVT. I tre dokumentarprogrammer gransker den kjente svenske journalisten Jan Scherman situasjonen for demokratiet i våre dager. Tiltrekke seg bedrifter Ofte flytter unge talenter til andre land for å jobbe derfra, og mange bedrifter flytter også. Det medfører at politikerne har fått en viktig oppgave: Lokalsamfunnene må tiltrekke seg bedrifter og fagkompetanse for å kunne overleve. I Nord-Sverige, i Luleå, ønsket man å få etablert et næringsliv som kunne sikre kommunens økonomiske styrke og vekst. Man byttet ut den kommunale næringssjefen med en egen bedrift som skulle lede arbeidet. Stat og kommune gikk sammen med bedriften og de kunne tilby investeringsbidrag, reduserte skatter og raske avgjørelser. De fikk fulltreff! Facebook til Luleå Luleå ble det stedet der Facebook bygget sitt nye datasenter i Europa. To store serverhaller på ca 30 000 kvadratmeter hver, er tatt i bruk. I disse dager behandles byggesøknaden for den tredje store hallen. Datahallene er kjernen i Facebooks globale infrastruktur. Nøkkelen til valget av Luleå, er tilgang

Nå blir det lovlig å fatte hemmelige vedtak

Nå blir det lovlig å fatte hemmelige vedtak!

Endring i offentlighetsloven gir politikerne adgang til å ta avgjørelsen på kammerset uten innblanding fra allmennheten. Kommuner med parlamentarisk styresett, for eksempel Oslo og Bergen, skal nå kunne unnta saker fra innsyn, frem til det formelle vedtaket fattes. Lovendringen vil tre i kraft umiddelbart. Den er allerede vedtatt i justiskomiteen og vil bli godkjent i Stortinget i neste uke. Høyre, KrF, Venstre, Frp og Ap står bak forslaget. 2009

Intervju med ERIK DAMMANN om hans bok ”VERDIREVOLUSJONEN”: Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse». Flux forlag.2014.

I bokens innledning fremgår det at du mener at vi står foran et vendepunkt i historien og at den retning vi velger videre, avgjør menneskehetens skjebne. Du skriver om nødvendigheten av et paradigmeskifte. Et skifte til et samfunn som ikke baserer seg på vekstkonkurranse, men på verdier som samarbeid, fellesskap og trygghet. Hvordan har du tenkt at det skal kunne gjennomføres? (Definisjonen på et paradigmeskifte er et sett ideer som preger liv og tenkning) - Jeg tror på demokratiet/parlamentarismen. Det betyr at store endringsprosesser skjer gjennom en nyorientering blant folk flest. Vi så tegn til det i 1968 og utover i 70- og begynnelsen av 80 årene da det var et slags verdiopprør. Allerede i 70-årene mente nordmenn flest at vi hadde nok, og at overforbruket gikk på bekostning av både miljø og naturressurser, rettferdighet og livsglede. Men markedsføring og konkurransepolitikk drev oss likevel videre. Siden "Framtiden i våre hender" ble startet i 1974 er vårt forbruk nær tredoblet. 1594

Trusselen kommer fra toppen

Demokratiet får først verdi for individet når individet deltar i demokratiet. Den politiske elite skal ikke uhemmet  bifalle demokratiet , men heller styrke mulighetene for demokratisk deltakelse. Trusselen mot demokratiet kommer fra en elite som ikke interesserer seg for meningen med demokratiet. Demokratiet ble hyllet opp i skyene etter terroranslaget 22. juli 2011. Vi fikk høre at vi skulle stå sammen om våre demokratiske verdier. Det påfallende er, at det alltid er bestemte verdier og sider ved demokratiet som trekkes frem: rettsstaten, friheten og  ytringsfriheten. 1277

Top