Du er her
Hjem > Posts tagged "demokratiet"

Demokratiet i en global tid

I vår digitale tid er verden blitt grenseløs. Det har oppstått et gap mellom bedrifter og næringsliv, og enorme, multinasjonale selskaper har fått stor makt i mange land. Demokratiet fungerer dårligere og mister makt. Men demokratiet har aldri vært perfekt, det må utvikles, tilpasses tiden, og det må forsvares. ≡Av Tormod

Intervju med ERIK DAMMANN om hans bok ”VERDIREVOLUSJONEN”: Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse». Flux forlag.2014.

I bokens innledning fremgår det at du mener at vi står foran et vendepunkt i historien og at den retning vi velger videre, avgjør menneskehetens skjebne. Du skriver om nødvendigheten av et paradigmeskifte. Et skifte til et samfunn som ikke baserer seg på vekstkonkurranse, men på verdier som samarbeid, fellesskap

Trusselen kommer fra toppen

Demokratiet får først verdi for individet når individet deltar i demokratiet. Den politiske elite skal ikke uhemmet  bifalle demokratiet , men heller styrke mulighetene for demokratisk deltakelse. Trusselen mot demokratiet kommer fra en elite som ikke interesserer seg for meningen med demokratiet. Demokratiet ble hyllet opp i skyene etter terroranslaget 22. juli

Top