Du er her
Hjem > Posts tagged "demokratiske rettigheter"

Tvang?

Kommunene har gått fra å være autonome organer til å bli operative enheter i regi av Fylkesmannen og staten. Man kan diskutere om det er legitimt av staten å bruke tvang ved ved kommunesammenslåingene. Hvor har staten sitt mandat fra? Det er et demokratisk problem at staten kan detaljstyre en kommune, for eksempel med ROBEK. For kommunestyret har jo fått sin beslutningsmyndighet på demokratisk vis. Da er det uheldig når beslutninger og vedtak blir underkjent av en statlig, administrativ instans. Er det legitimt av staten å bruke tvang som politisk virkemiddel, og innskrenker kommunepolitikernes demokratiske beslutningsmyndighet? For at kommunene skal gjenvinne sin handlefrihet, må de komme seg bort fra statens overstyring, men til hvilken pris? 10205

Top