Du er her
Hjem > Posts tagged "demokratiske valg"

Borgerråd gir mer demokrati og kan redusere avmakt og politikerforakt

Lokalpolitikk angår alle innbyggere, men det er vanskelig å følge med i hva som skjer. Dessuten er den politiske debatten nesten borte. Med et borgerråd kan vi få et rådgivende demokrati der «folkets røst» blir hørt. Det er positive erfaringer fra borgerråd over hele verden. La et borgerråd drøfte hvordan Tangen brygge bør utvikles. Liten politisk informasjon og debatt Hvor er det blitt av den politiske debatten? De fleste av oss er nok opptatt av hva som skjer og skal skje på Nesodden, men vi har ikke noe sted å snakke om det. Vi velger våre politikere hvert fjerde år og har et såkalt representativt demokrati. De valgte politikerne drar hele lasset, og informasjonen som innbyggerne får er ofte svært liten og dårlig kommunisert. Når innbyggerne ikke forstår politikernes beslutning, vokser politikerforakten. Et borgerråd vil koste lite. Dessuten er det lite å tape, men mye å vinne. Å flytte makt ned til folk bør ikke stå uprøvd. Med makt får man også ansvar. Spesielt stort kan problemet bli når partiene bare søker makt og gjør avtaler om politisk samarbeid på tvers av ideologiske partigrenser. Med en flertallssituasjon kan sakene bli avgjort på kammerset. Da er den politiske debatten av liten interesse. Selv i lokalpolitikken er sakene mange, problemstillingene store, og tempoet høyt. Derfor reagerer folk først når de blir personlig berørt av

Intervju med ERIK DAMMANN om hans bok ”VERDIREVOLUSJONEN”: Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse». Flux forlag.2014.

I bokens innledning fremgår det at du mener at vi står foran et vendepunkt i historien og at den retning vi velger videre, avgjør menneskehetens skjebne. Du skriver om nødvendigheten av et paradigmeskifte. Et skifte til et samfunn som ikke baserer seg på vekstkonkurranse, men på verdier som samarbeid, fellesskap og trygghet. Hvordan har du tenkt at det skal kunne gjennomføres? (Definisjonen på et paradigmeskifte er et sett ideer som preger liv og tenkning) - Jeg tror på demokratiet/parlamentarismen. Det betyr at store endringsprosesser skjer gjennom en nyorientering blant folk flest. Vi så tegn til det i 1968 og utover i 70- og begynnelsen av 80 årene da det var et slags verdiopprør. Allerede i 70-årene mente nordmenn flest at vi hadde nok, og at overforbruket gikk på bekostning av både miljø og naturressurser, rettferdighet og livsglede. Men markedsføring og konkurransepolitikk drev oss likevel videre. Siden "Framtiden i våre hender" ble startet i 1974 er vårt forbruk nær tredoblet. 1594

Top