Du er her
Hjem > Posts tagged "etikkreglement"

Sak om varslingsrutiner og etikk i Nesodden kommunestyre

Byr Nesodden kommunes forslag til etikkreglement på fornyelse? Offentlig debatt belyser stadig behovet for beskyttelse av ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i strid med lovverk og etiske retningslinjer eller som f.eks. innebærer fare for pasienters liv og helse. Dette behandles ikke i Nesodden kommunes forslag til etikkreglement,- heller ikke garanti for ansatte mot gjengjeldelse fra foresatte ved varsling. Torsdag 26. mars vil Nesodden kommunestyre behandle sak om nytt etikkreglement. (Forslaget kan finnes i lenke under.) Etikkreglementet skal være retningsgivende for alle kommunenes ansatte og politikere, det vil si omkring 1400 personer med sitt virke i kommunen i all sin mangfoldighet. Etikk har vært flittig debattert de siste årene når det gjelder 1132

Top