Du er her
Hjem > Posts tagged "ferskvannsmiljøer"

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre og kommunen vasker sine hender. I rapporten: Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddhalvøya fra 2010 står følgende: "Samlet vurdering Flaskebekktjernet har en variert fauna av våtmarksfugl. I 4 dammer er det registrert senket vannstand som følge av skade/lekkasje på demningene. Dette gjelder Flaskebekktjernet, Sørbydammen, Gulleruddammen og Nordre Sønderstødammen. Dette er en svært alvorlig trussel mot våtmarksfugl, siden dette gjelder to av dammene med rikest fugleliv – Flaskebekktjernet og Nordre Sønderstødammen." Rapporten kan leses i sin helhet her: http://nofoa.no/5678 413

Top