Du er her
Hjem > Posts tagged "folkeavstemning"

Makta rår, demokratiet består?

Hva skjer med demokratiet på Nesodden når Høyre og Arbeiderpartiet har fått all makt i fire år til? Hvordan kan de to partiene være så enige om all politikk? Hva står det egentlig i partiprogrammene? Vil H+Ap ivareta demokratiet? Mange husker sikkert debattene til Gro og Kåre. De var både morsomme og spennende. De to dyktige politikerne gjorde alt de kunne for å få frem forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre. Alle som fulgte med forsto hva som var sosialdemokratisk tankegang og hva som var konservativ politikk. Derfor var debattene så lærerike. Det er jo poenget med politisk debatt: å lytte til alle argumentene og veie dem mot hverandre. Å forstå og lære. På Nesodden har mange klaget over at flertallsregimet har ødelagt den politiske debatten fordi viktige avgjørelser er tatt på bakrommet. Uten debatt. I tillegg har Nina (Sandberg, ordfører, Ap) og Erik (Adland, varaordfører, H) bare jobbet med likheten mellom de to partiene. Ikke en eneste gang har de stemt mot hverandre i viktige saker. Politisk enighet om demokrati? Hva har skjedd med de to partiene? Er de blitt helt like eller finnes det politiske uenigheter i spørsmålet om demokrati? 3572

Stortingsnytt og angsten for folkeviljen.

I Stortingets spørretime onsdag 4. mars offentliggjorde Trygve Slagsvold Vedum (Sp) et internt Høyre-brev til partiets ordførere, gruppeledere og byrådsmedlemmer. Brevet avslører en lite tiltalende holdning til hva slags metoder Høyre finner akseptable for å få slått sammen kommuner: ”Folkeavstemninger må for all del unngås fordi «folkeavstemninger i denne type spørsmål utarter ofte til synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet og kan føre til at det blir tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert.» Som rosin i pølsa mener Høyre at det må være en deltakelse på 75 prosent (og av disse et flertall på minst 60 prosent) for at folkeavstemninger skal tas hensyn til. ( Gjennomsnittlig valgoppslutning ved kommunevalg i Norge er på 64 prosent) Av Gunhild Gjevjon

KrFs ordførerkandidat Henning Korsmoe: en politiker med en sterk tro.

- Mangfold i meninger er et gode. Jeg ønsker å bygge et lyttende demokrati, og da er det selvsagt at folk skal få lov å ytre seg gjennom folkeavstemninger. Det var et klart tilbakeslag for lokaldemokratiet da Ap og H endret reglementet etter siste kommunevalg. Når Henning blir spurt om hva som er bakteppe og drivkraften i hans politiske engasjement er han ikke i tvil om svaret. - Jeg er opptatt av mennesker, sier han, - har en visjon om å være talsmann for enkelt individer mot de stor, ofte ugjennomtrengelige systemer. I kommunepolitikken ønsker jeg å representere de nyanser som synes å mangle i andre partier. Drivkraften for mitt politiske engasjement har sin basis i overbevisningen om at demokratiet er avhengig av et stort meningsmangfold. Henning blir iverig nå. - Nesoddsamfunnet trenger oss alle, sier han, og forteller at han har skrevet et leserinnlegg i Amta om hva som ville blitt borte hvis en bare hadde H og Ap her i kommunen. – Du vet, vi trenger nyansene som representeres av Fr.p, MdG, Rødt, SV, Venstre og oss i KrF. 1065

Kommunereformen: Å beholde Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ

Av Gro Ladegård. Både regjering og storting har flere ganger uttrykkelig uttalt at det å slå seg sammen med andre kommuner skal være frivillig. Nesodden har i dag en størrelse som er godt innenfor det som anbefales at kommunene skal være etter reformen. Utredninger og drøftinger må derfor baseres i at Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ i kommunereformen. Sammenslåing er frivillig Regjeringens proposisjon 96S (2013-2015) til stortinget omhandler kommunereformen. I denne proposisjonen står det: ” Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslåing”. Videre har kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i sin innstilling til denne proposisjonen, gitt tydelig beskjed om at sammenslåing skal være frivillig. Vi siterer: ”Medlemmene i komiteen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre registrerer at det blir hevdet at regjeringen i kommunereformen vil bruke tvang. Disse medlemmene vil understreke at tvang ikke er 614

Knebling av innbyggerinitiativ om legevakt

Innbyggerinitiativet Døgnlegevakt tilbake til Nesodden har nå samlet inn det nødvendige antall underskrifter for kravet om folkeavstemning om legevakt. De har bedt om å få overrekke underskrifter og å begrunne kravet sitt i åpen halvtime på kommunestyremøtet den 13. november. Ordfører svarte på e-post slik: »Ordfører tar i mot underskriftene på vegne av kommunestyret. Det er ikke anledning til å ta ordet/bruke talerstol.» Det ble litt forvirring i kommunestyresalen. En av kommunestyrerepresentantene måtte reise seg å spørre om hva saken handlet om. Til svar kom en setning fra ordfører om at det var et krav om folkeavstemning.om legevakt. 202

Top