Du er her
Hjem > Posts tagged "fylkeskommunen"

Turveien gjennom Skoklefaldskogen. Dyrere eller stopp på halvveien?

Formannskapet sendte rådmannens forslag om ekstrabevilgninger på 0,9 million til turstien i retur med beskjed om å utrede flere alternativer. Til tross for dette har arbeidet på Isveien startet. Rådmannens forslag var å bruke 0,9 millioner for å skjære slisse i fjellet 40 cm ned for å legge kabel til lysmastene. Da trengs ikke grus oppå stien for å dekke kabelen. I sakspapiret var dette framstilt som om løsningen var for å tilfredsstille historielaget sitt krav om bevaring. På formannskapsmøtet fikk lederen for historielaget, Åste Eggen, ordet for å oppklare at de følte seg misbrukt og at de ønsket å bevare Isveien slik den er, uten lys. Isveien regnes som den eneste bevarte fra tiden hvor Nesodden var storeksportør av is. Også nasjonalt er det få isveier bevart i sin opprinnelige form, så veien regnes som et viktig kulturminne. Kostnadene ved turveien, dersom rådmannen får det som han vil, blir mellom 4 og 5 millioner. Den vil bl.a. sluke nesten hele kommunes investeringsbudsjett på veier på 2 millioner. Dersom tiltak på kommunale veier ikke kommer, så vet du hvor pengene har blitt av. Bakgrunnen for saken er at Fylkeskommunens kulturvernavdeling har bedt kommunen ta vare på Isveien i sin originale form. Altså uten grus og lys. Byggetillatelsen til veien ble gitt under forutsetning av at det ikke forelå innvendinger fra

Top