Du er her
Hjem > Posts tagged "innsyn"

Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Pressens Offentlighetsutvalg undersøkte grad av åpenhet i norske kommuner. Nesodden kom på 341. plass av 423 kommuner. Nesodden fikk 9 av 30,5 mulige poeng og er én av landets mest lukkede kommuner. Nesodden kommune er ikke åpen "Åpenhetsindeksen" utført av Pressens Offentlighetsutvalg (POU) ga et dårlig resultat. Undersøkelsen dreier seg om informasjon, åpenhet og kommunikasjon om politiske prosesser, vedtak og innsyn. Undersøkelsen ble ferdigstilt våren 2018 og Nesodden kommune kom på 341. plass av 423 kommunner som er undersøkt. Maks mulige poengsum er 30,5 poeng, landsgjennomsnittet er på 13 poeng og Akershus 13,5. Nesodden oppnår bare 9 poeng. Se hele Åpenhetsindeksen under. Kommunene blir sterkt kritisert av POU for å fjerne gamle postsendinger da det hindrer en del pressearbeid og lukker åpenhet om gamle saker. Åpenhet: Innsyn, journalføring, byggsak og politiske dokumenter. Åpenhetsindeksen tar for seg forskjellige spørsmål som er relevante for innsyn og åpenhet. Nesoddposten gjengir her noen av resultatene i undersøkelsen. Kommunen bryter loven med hensyn til innsyn, kommunen har bra kontaktinformasjon om politikere, ikke så bra om ansatte. Føring av journaler, både intern journalføring og postjournaler er ikke tilfredsstillende. At kommunen ikke har byggesak på nett og ikke samtidig publisering av politiske dokumenter, blir sterkt kritisert i undersøkelsen. Innsyn Alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter etter Offentleglova (Offl). Lovens krav er at innsyn skal besvares etter tre virkedager. Nesodden kommune bryter loven

Nå blir det lovlig å fatte hemmelige vedtak

Nå blir det lovlig å fatte hemmelige vedtak!

Endring i offentlighetsloven gir politikerne adgang til å ta avgjørelsen på kammerset uten innblanding fra allmennheten. Kommuner med parlamentarisk styresett, for eksempel Oslo og Bergen, skal nå kunne unnta saker fra innsyn, frem til det formelle vedtaket fattes. Lovendringen vil tre i kraft umiddelbart. Den er allerede vedtatt i justiskomiteen og vil bli godkjent i Stortinget i neste uke. Høyre, KrF, Venstre, Frp og Ap står bak forslaget. 2009

Top