Du er her
Hjem > Posts tagged "juridiske betenkning"

Reidar Gunder avviser den juridiske betenkningen som Nesodden Velforbund har innhentet i Brøytesaken.

I sitt leserinnlegg i Amta den 2.6.2015 skriver Gunder blant annet: ”Det fins ikke tvil om at sakens sentrale dokument, som Nesodden kommune har lovpålagt plikt til å etterleve, er veglova av 1963. Gå til § 5, som er helt essensiell og avgjørende for vår sak. I den står:”Alle vegar ... som var haldne ved like av ein kommune, er kommunale vegar etter denne lova... Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt vedtak ikkje er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygninggslova”. ”For ordens skyld: kommunal = offentlig. Selve innholdet i denne lovteksten er ikke til å misforstå. Du finner heller ikke noe i veglova for øvrig eller i plan- og bygningslova (og ikke i noen andre lover) som motsier dette. Faktisk avklarer paragraf 5 hele brøytesaken i kommunens krystallklare disfavør.” 1992

Top