Du er her
Hjem > Posts tagged "klima"

Tørken i fjor sommer ga omfattende avlingssvikt. Norske bønder fikk 1,5 milliarder i erstatning

Klimaendringene er kostbare. Den langvarige tørkeperioden i fjor sommer ga store skader i produksjonen av både korn- og grovfôr over nesten hele landet. Bønder i Oppland fylke var hardest rammet og fikk utbetalt 390 millioner i erstatninger. Allerede i august 2018 ble det fastsatt at det skulle bevilges over en halv milliard kroner i ekstra kompensasjonsmidler. Derved kunne man utbetale erstatninger for i alt 1,5 milliarder. Erstatningene omfattet både husdyrtilskudd og en ekstrautbetaling av arealtilskudd til grønnsaker. Satsene for erstatninger til grovfôr på gårder med husdyr ble økt. Dessuten ble den maksimale erstatningen for avlingssvikt doblet. Det ble også gitt tollfrihet for import av høy og halm fra utlandet. Ved årsskiftet kunne Landbruksdirektoratet legge frem en oversikt over Utbetalinger 2018. Den viser at det er Østlandsfylkene og Agderfylkene som ble hardest rammet. Her er tallene for de fem fylkene som fikk mest: Oppland: 390 millioner Akershus: 184 millioner Buskerud: 175 millioner Østfold: 163 millioner Hedmark: 160 millioner Tørken rammet ikke hele landet. I fylkene fra Trøndelag og nordover var avlingene normale. Bønder i Troms fikk bare utbetalt 10 millioner mens Finnmark bare fikk 154.000 kroner i erstatning for avlingssvikt. Totalt var det ved årsskiftet utbetalt kr 1 614 169 005.  

Kommunestyret returnerer Plan for Klima og Biologisk mangfold til administrasjonen

Store reformer fører med seg utilsiktede resultater

Nesodden kommunestyre hadde rullering av planen til behandling i sitt møte 23. april, men returnerte planen til administrasjonen. Nesodden kommune vedtok sin første Klima-, Energi- og Miljøplan (KLEM!) våren 2009. Konsulentene i Sweco omtalte planen som den beste i Norge både med hensyn til prosess og resultat. Til tross for det gode grunnlaget synes det som om lite har skjedd. Nesoddens befolkning har ikke merket nevneverdige kommunale resultater siden planen ble vedtatt i 2009. Follo Rens 1560

Top