Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunalt byråkrati"

Politikerne nedla spørreordning i Formannskapet uten debatt. Ordningen med innbyggerspørsmål ble etterlyst av innbygger i kommunestyrets marsmøte

Endret d. 15 mars 2019 Innbygger oppdaget at kommunens hjemmeside inviterer til å stille innbyggerspørsmål i Formannskapet et år etter at ordningen ble vedtatt fjernet uten debatt i kommunestyret. Rettigheten har blitt fratatt deg uten diskusjon og uten at du er informert. Å villede befolkningen med falsk info umuliggjør ekte lokaldemokrati. Hvem er denne innbyggeren? Her er et intervju med Frøydis Skaug-Andersen, en ny spennende nesoddstemme. -Jeg er 56 år og har bodd på Nesodden siden 2002 og trives godt her, sier Frøydis. – Mannen min og jeg flyttet hit fordi vi ønsket en trygg oppvekst for barnet vårt, med nærhet til naturen, til skog og sjø. Vi er så heldige å bo på landet samtidig som det bare er en 20 minutters vidunderlig båttur til Oslo. Hun forteller at hun er utdannet på Westerdals innen visuell kommunikasjon og at hun og mannen driver 2mind design på Nesodden og jobber både for det private næringsliv og det offentlige. -Og du er interessert i samfunnsspørsmål/politikk/kultur? -Ja, jeg er nok litt mer enn allment interessert, og velger å se samfunnet nedenfra og opp, sier Frøydis, – og alltid fra de «svakeste» ståsted. Jeg engasjerer meg både med hode og hjerte og har stor tro på god dialog mellom mennesker. -Hva mener du er Nesoddens identitet? -På Nesodden bryr vi oss om hverandre og den fine halvøya vår. –Du finner empati og

Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Pressens Offentlighetsutvalg undersøkte grad av åpenhet i norske kommuner. Nesodden kom på 341. plass av 423 kommuner. Nesodden fikk 9 av 30,5 mulige poeng og er én av landets mest lukkede kommuner. Nesodden kommune er ikke åpen "Åpenhetsindeksen" utført av Pressens Offentlighetsutvalg (POU) ga et dårlig resultat. Undersøkelsen dreier seg om informasjon, åpenhet og kommunikasjon om politiske prosesser, vedtak og innsyn. Undersøkelsen ble ferdigstilt våren 2018 og Nesodden kommune kom på 341. plass av 423 kommunner som er undersøkt. Maks mulige poengsum er 30,5 poeng, landsgjennomsnittet er på 13 poeng og Akershus 13,5. Nesodden oppnår bare 9 poeng. Se hele Åpenhetsindeksen under. Kommunene blir sterkt kritisert av POU for å fjerne gamle postsendinger da det hindrer en del pressearbeid og lukker åpenhet om gamle saker. Åpenhet: Innsyn, journalføring, byggsak og politiske dokumenter. Åpenhetsindeksen tar for seg forskjellige spørsmål som er relevante for innsyn og åpenhet. Nesoddposten gjengir her noen av resultatene i undersøkelsen. Kommunen bryter loven med hensyn til innsyn, kommunen har bra kontaktinformasjon om politikere, ikke så bra om ansatte. Føring av journaler, både intern journalføring og postjournaler er ikke tilfredsstillende. At kommunen ikke har byggesak på nett og ikke samtidig publisering av politiske dokumenter, blir sterkt kritisert i undersøkelsen. Innsyn Alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter etter Offentleglova (Offl). Lovens krav er at innsyn skal besvares etter tre virkedager. Nesodden kommune bryter loven

De nominerte til ildsjelprisen 2015

Vi har i alt mottatt 14 gode forslag til ildsjelprisen 2015. Alle forslagene er tatt vare på og vi vil komme tilbake til flere av disse neste år. Dagsaktuelle forslag er prioritert. De 6 nominerte i 2015 er alfabetisk rekkefølge: Espen Klouman Høiner og gjengen som laget Nesoddspelet. Det er en gjeng skuespillere/venner som gikk ut av Teaterskolen i 2011 og lagde teatergruppa Fjerde klasses produksjoner. En av dem var nesoddgutten Espen Klouman Høiner som ivret for at gjengen skulle lage et spel om sopelimebygda i stedet for noe annet. Han lagde manus og var nok en som holdt gløden levende og dro spelet fram til suksess. Arne Johansen og arbeidsgjengen (Espen Solvik, Tom Michaelsen og Erik Tomter) på Teknisk avdeling, avdeling Vann og Avløp. for - å ha rehabilitert vannrør og spillvannsrør i forbilledlig samarbeid med befolkningen. Samtidig som jobben har blitt gjort har avdelingen ytt en service utover det vanlige med sin kunnskap, pedagogikk og vennlighet. - å ha vært foregangsmenn på nasjonalt plan, ved å ha  brukt en teknologi som både er kostnadsbesparende og meget miljøvennlig. Det er ny metode som skifter rør fra kum til kum uten å grave. Wibecke Holm Jøsang og Alexander Lange fra Nesodden judoklubb, judo for funksjonshemmede. De har tro på ressursene i alle mennesker og de bruker av fritida si for å

Top