Du er her
Hjem > Posts tagged "kommune"

Stress i barnehagen skader barnas utvikling

Familiebarnehagene er i fritt fall på Nesodden. – Politikerne forstår ikke hvilken kvalitet en liten barnehage har. Familiebarnehagene er, som navnet sier, en forlengelse av familien. Barnehagen er den første nye arenaen for det lille barnet. Og derfor må den være trygg, nær og oversiktlig for både barn og voksne! Dette sier Hege Frøyland og Lena Susanne Moland. De har drevet Mosseliten og Hestehoven familiebarnehager på Hellvikskog i tolv og fjorten år. Men nå er de usikre på fremtiden. Nesodden kommune har bygget ut et tilbud der de store kommunale barnehagene kan ødelegge grunnlaget for de små private tilbudene. Et viktig tilbud Men de to eierne, som begge driver barnehagene selv, mener at de små enhetene ikke må bli borte. Det vil være et stort tap for kommunen. Faglig sett er familiebarnehagene et viktig tilbud, mener de. – I små barnehager er det færre barn, der kan alle bli sett, sier Lena. Der det er mange barn, vil noen barn «bli borte i mengden».  – De barna som skriker, skråler, slåss eller gråter, fanger de voksnes oppmerksomhet. De barna som sitter stille får minst voksenkontakt. – Vi snakker om de yngste barna, de fra 0 til 3 år, skyter Hege inn. Det er de små barna som oftest er engstelige i ukjente omgivelser. De kan også være utrygge på ukjente personer, både

Kommunereformen: Å beholde Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ

Av Gro Ladegård. Både regjering og storting har flere ganger uttrykkelig uttalt at det å slå seg sammen med andre kommuner skal være frivillig. Nesodden har i dag en størrelse som er godt innenfor det som anbefales at kommunene skal være etter reformen. Utredninger og drøftinger må derfor baseres i at Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ i kommunereformen. Sammenslåing er frivillig Regjeringens proposisjon 96S (2013-2015) til stortinget omhandler kommunereformen. I denne proposisjonen står det: ” Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslåing”. Videre har kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i sin innstilling til denne proposisjonen, gitt tydelig beskjed om at sammenslåing skal være frivillig. Vi siterer: ”Medlemmene i komiteen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre registrerer at det blir hevdet at regjeringen i kommunereformen vil bruke tvang. Disse medlemmene vil understreke at tvang ikke er 614

Top