Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunen"

Mer demokrati.

"Mer demokrati" er at - Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. - At innbyggerne er den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. - At innbyggerne skal gis nødvendig informasjon og kunnskap i saker som

Brøyting og sakens kjerne

Brøyting og sakens kjerne. Foto: Bjarne Nordbeck

Av Gunhild Gjevjon. Med ovenstående tittel (29.10.2014) ankom en kunnskapsrik og argumentasjonstung debattant Amtas spalter. Navnet hans er Reidar Gunder, født 18.10.1923. Med andre ord en mann i sin beste alder på 91 år. Saken Gunder har engasjert seg i her på Nesodden er spørsmålet om hvem som har ansvaret for å

Top