Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunepolitikk"

Demokratiet ødelegges både innenfra og utenfra, nå må vi få mer dialog og medvirkning med innbyggerne

Demokratiet på Nesodden ligger brakk. Den offentlige samtalen er døende, vi får liten informasjon om hva som skjer, og vi hører sjelden noe fra partiene. Ingen spør deg eller meg om hva vi mener om en sak, – ikke før det er for sent. Innbyggernes demokratiske aktivitet består i å stemme hvert annet år. Og eventuelt delta i protestaksjoner hvis noen begynner å bygge i nabolaget eller hvis svigermor ikke får plass på sykehjemmet. Demokratiet forfaller raskt og det trenger fornyelse hvis det skal overleve. Stikkordene er dialog og medvirkning. Liten politisk interesse og aktivitet Det er ikke mange innbyggere som deltar aktivt i det politiske arbeidet på Nesodden. Trolig er det bare noen få hundre personer som er medlemmer i et av de 10-12 partiene som er aktive her ute. Og færre enn 200 er blitt valgt inn i styrer eller komiteer, som faste representanter og varamedlemmer. Politikere som vil arbeide i lukkede rom stoler vi ikke på. Vi må ha størst mulig åpenhet. Det går to år mellom hver gang de fleste av oss skal delta aktivt i demokratiet. Det er ved et av valgene, kommune- og fylkestingsvalget eller stortingsvalget. I løpet av noen få uker før valget, øker den politiske interessen litt. I år var valgdeltakelsen ganske god, 72,6 %, – det er over landsgjennomsnittet. Men det har vært

Blir det store endringer i skolestrukturen på Nesodden i fremtiden?

Skolene på Nesodden er fulle, og med voksende folketall er det behov for flere elevplasser. Dessuten har noen av skolebygningene store behov for vedlikehold og modernisering. I midten av mars offentliggjøres en mulighetsstudie som skal gi grunnlag for beslutninger om hvor mange ungdomskoler kommunen skal ha i fremtiden og hva som skal skje med barneskolene. Kommunestyret ba i desember 2018 administrasjonen lage en mulighetsstudie for utbyggingen av alle skolene i kommunen. I oppdraget heter det: Det er forventet en vekst i antallet skoleelever på Nesodden i årene som kommer, og i samme periode vil en del av kommunens skolebygninger ha betydelige vedlikeholds- og moderniserings­behov. Det er derfor viktig å kartlegge hvordan disse utfordringene kan løses på en best mulig måte, og kommunens skolestruktur spiller her en viktig rolle. Skolestrukturen er et hovedmoment i utviklingen av kommunen, dens grender og tettsteder, og fremtidig utbygging av boliger, næringsliv og tjenester. På kommunens hjemmesider står det hvilke temaer som skal belyses i studien: En, to eller tre ungdomsskoler? Det skal ses nærmere på om ungdomsskolene på Nesodden bør samles, og her vil to alternative sammenslåingsmodeller bli vurdert. Den ene modellen innebærer å slå sammen Alværn og Tangenåsen. Da beholdes Bakkeløkka som separat skole. I den andre modellen slås alle de tre skolene sammen slik at Nesodden får én ungdomsskole. Ny barneskole på Tangen og Bakkeløkka? Det

Veilyssaken: ”Hurra, det er snart valg!”

Det er ikke lurt å irritere rundt 4.000 stemmeberettige velmedlemmer med ennå en uforståelig sak, rett før et kommunevalg. Det begynner politikerne nå å forstå. I alt for lang tid har Nesodden Velforbund måttet kjempe for at drift og vedlikehold av veilys i private veier som er åpne for allmennheten, ikke skal overføres til veilagene. Styret i velforbundet har flere ganger forsøkt å få til at denne saken skal få en ny politisk behandling. På et ekstraordinært årsmøte i velforbundet i januar fikk ikke styret fullmakt til å forhandle videre med kommunen på vegne av veilagene. De mente det var feil å pålegge beboere i private veier ennå en uforståelig kostnad, i tillegg til den de hadde fått ved snøbrøyting og strøing. Veilagene hadde fått nok. Kampen om stemmene Hvem kommer til å være det største partiet på Nesodden etter kommunevalget til høsten? Den kampen er allerede i gang. Rett før velforbundets ekstraordinære møte ble styret informert om at Arbeiderpartiet ville gå inn for at veilysene skal forbli på kommunens hender. Det kan en lese i deres valgprogram for 2019-2023. Høyre kom da raskt på banen, for rett etter møtet opplyste de at Høyre også nå var av samme mening. Så med støtte fra Venstre, SV og Rødt, som alle i sitt program for 2015-2019 har hatt med at kommunen skal

Top