Du er her
Hjem > Posts tagged "Kommunereformen"

Kommunereform: Nesodden uten veivalg på viktige områder

Eksport av arbeidsplasser og beslutninger blir resultatet hvis Nesodden skal slås sammen med en annen kommune eller bli et nabolag i Oslo. Hvordan vil en kommunereformen slå ut på noen praktiske områder for Nesodden? Det finnes tre alternativer for kommunereform hvis vi tenker geografisk. Enten å fortsette nåværende situasjon og å bestå som Nesodden, eller Nesodden kan slå seg sammen med en annen Follokommune, og sist, men ikke minst kan Nesodden bli en del av Oslo. Alternativet å fortsette som Nesodden er kjent i egenskap av at det er dagens tilstand. Nesoddposten har ikke sett noen analyse av de negative konsekvensene ved å fortsette som Nesodden kommune. Utgangspunktet for endring burde være å analysere de negative virkningene ved status quo. Brosjyren "Nesodden og kommunereformen" som kommer i postkassa i disse dager svarer ikke på spørsmålet heller. Der er kun belyst Fordeler og ulemper med en større kommune. Dagens tilstand analyseres ikke. Alternativet å slå seg sammen med en annen Follokommune Ås og Frogn er utredet. Ås forhandler med Ski og Oppegård, primært, så Nesodden er ikke førstevalget for Ås. Frogn melder også liten interesse for Nesodden. Men hvis vi skulle bli en større Follokommune "NesÅsSki" for eksempel, hva kan vi da vente oss? Og hvem skal bestemme? Framtidige beslutninger vi bli tatt av kommunestyret i den nye kommunen. Antallet politikere bestemmes av

MER OM KOMMUNESAMMENSLÅING

Det ser nå ut til å være politisk flertall på Nesodden mot kommunesammenslåing, og dersom kommunestyret går inn for en eller annen form for sammenslåing, blir det folkeavstemning om saken. Kommunestyret vedtok nemlig 23.4. enstemmig et vedtak der det blant annet heter: ”Det forutsettes at før kommunestyret eventuelt vil vedta en sammenslåing med andre kommuner så må det være gjennomført en rådgivende 1771

Ingen sammenslåing uten rådgivende folkeavstemning på Nesodden

Høyre og AP gikk tomme for argumenter da kommunestyret behandlet Forslag til prosjektplan – Kommunereformen og spørsmålet om rådgivende folkeavstemning. Dermed ble rådgivende folkeavstemning enstemmig vedtatt av en forsamling som ikke virket veldig samstemt. Forslag til prosjektplan – Kommunereformen. Kommunestyret kom i løpet av debatten inn på folkeavstemning i forbindelse med en eventuell kommunesammenslåing. Ordet eventuell ble nesten mer viktig enn selve spørsmålet om kommunens framtidige organisering og geografiske grenser. Ville det eventuelt bli forslag om å slå sammen Nesodden med andre kommune(r)? Uten slikt forslag, dumt å ha folkeavstemning. Ville eventuelt bety nei til folkeavstemning hvis det kom forslag om kommunesammenslåing? 1564

Hvor var Amta?

3 mars ble det avholdt et debattmøte om kommunereformen på Tangenten. Det kom 40 personer for å høre på innledninger og diskutere spørsmålet om kommunesammenslåing – kanskje en av de viktigste sakene som angår Nesoddens framtid. På tross av flerfoldige henvendelser til Amta i forkant av møtet, både om forhåndsomtale og 922

Kommunereformen: Plan for en demokratisk prosess

Medvirkning fra innbyggerne er en sentral forutsetning i kommunereformen. Dette skal skje i løpet av 2015. Nesoddposten foreslår folkemøter i alle skolekretser våren 2015, og rådgivende folkeavstemning i samband med kommunevalget høsten 2015. Regjeringen har planlagt å gjennomføre kommunereformen i tre faser, som vist i figuren. Vi er allerede inne i fase to, som omfatter hele 2015. I fase II skal informasjon innhentes, utredninger gjøres, og medvirkning fra innbyggerne sikres. Vi siterer fra fylkesmannens nettsider: 696

Kommunereformen: Å beholde Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ

Av Gro Ladegård. Både regjering og storting har flere ganger uttrykkelig uttalt at det å slå seg sammen med andre kommuner skal være frivillig. Nesodden har i dag en størrelse som er godt innenfor det som anbefales at kommunene skal være etter reformen. Utredninger og drøftinger må derfor baseres i at Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ i kommunereformen. Sammenslåing er frivillig Regjeringens proposisjon 96S (2013-2015) til stortinget omhandler kommunereformen. I denne proposisjonen står det: ” Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslåing”. Videre har kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i sin innstilling til denne proposisjonen, gitt tydelig beskjed om at sammenslåing skal være frivillig. Vi siterer: ”Medlemmene i komiteen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre registrerer at det blir hevdet at regjeringen i kommunereformen vil bruke tvang. Disse medlemmene vil understreke at tvang ikke er 614

Top