Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunesammenslåing"

MER OM KOMMUNESAMMENSLÅING

Det ser nå ut til å være politisk flertall på Nesodden mot kommunesammenslåing, og dersom kommunestyret går inn for en eller annen form for sammenslåing, blir det folkeavstemning om saken. Kommunestyret vedtok nemlig 23.4. enstemmig et vedtak der det blant annet heter: ”Det forutsettes at før kommunestyret eventuelt vil vedta en sammenslåing med andre kommuner så må det være gjennomført en rådgivende 1771

Ingen sammenslåing uten rådgivende folkeavstemning på Nesodden

Høyre og AP gikk tomme for argumenter da kommunestyret behandlet Forslag til prosjektplan – Kommunereformen og spørsmålet om rådgivende folkeavstemning. Dermed ble rådgivende folkeavstemning enstemmig vedtatt av en forsamling som ikke virket veldig samstemt. Forslag til prosjektplan – Kommunereformen. Kommunestyret kom i løpet av debatten inn på folkeavstemning i forbindelse med en eventuell kommunesammenslåing. Ordet eventuell ble nesten mer viktig enn selve spørsmålet om kommunens framtidige organisering og geografiske grenser. Ville det eventuelt bli forslag om å slå sammen Nesodden med andre kommune(r)? Uten slikt forslag, dumt å ha folkeavstemning. Ville eventuelt bety nei til folkeavstemning hvis det kom forslag om kommunesammenslåing? 1564

KrFs ordførerkandidat Henning Korsmoe: en politiker med en sterk tro.

- Mangfold i meninger er et gode. Jeg ønsker å bygge et lyttende demokrati, og da er det selvsagt at folk skal få lov å ytre seg gjennom folkeavstemninger. Det var et klart tilbakeslag for lokaldemokratiet da Ap og H endret reglementet etter siste kommunevalg. Når Henning blir spurt om hva som er bakteppe og drivkraften i hans politiske engasjement er han ikke i tvil om svaret. - Jeg er opptatt av mennesker, sier han, - har en visjon om å være talsmann for enkelt individer mot de stor, ofte ugjennomtrengelige systemer. I kommunepolitikken ønsker jeg å representere de nyanser som synes å mangle i andre partier. Drivkraften for mitt politiske engasjement har sin basis i overbevisningen om at demokratiet er avhengig av et stort meningsmangfold. Henning blir iverig nå. - Nesoddsamfunnet trenger oss alle, sier han, og forteller at han har skrevet et leserinnlegg i Amta om hva som ville blitt borte hvis en bare hadde H og Ap her i kommunen. – Du vet, vi trenger nyansene som representeres av Fr.p, MdG, Rødt, SV, Venstre og oss i KrF. 1065

Folkeavstemning om kommunereformen?

Debatten om eventuell kommunesammenslåing er startet på Nesodden, og mange steder i landet er diskusjonene i full gang. De fleste stedene er det en selvfølge at et så viktig spørsmål legges ut til folkeavstemning. Mens Høyre har sendt ut brev til sine lokalpolitikere med argumenter mot at det avholdes folkeavstemninger. I Rygge, Råde og Våler har Opinion foretatt en spørreundersøkelse. 38% var for sammenslåing mens 48% ønsket at kommunene skulle bestå som de er. Men hele 78% ville ha folkeavstemning om spørsmålet. 1143

Om stort og smått

Nesoddmarka

Å diskutere hvor stor en kommune – f. eks. Nesodden – bør være, er å begynne i gal ende. Kanskje er heller ikke kommunen den gjenstanden som først burde diskuteres, selv om spørsmålet om riktig kommunestørrelse er brennende viktig og ikke må utsettes. Tvangen til kommunesammenslåing er påfallende lik 1033

– Da jeg flyttet til Nesodden, kjente jeg ingen, nå kjenner jeg mange, sier Astrid Johansen leder av ”Aksjonen: Døgnlegevakten tilbake til Nesodden nå.”

Astrid Johansen

Og intervjueren spør: Hva er bakteppet og drivkraften i ditt engasjement i døgnlegevaktsaken Astrid? Et spørsmål Astrid besvarer med å fortelle om den enslig moren som opplevde at datteren ble akutt syk, men ikke så syk at hun kom inn i pasientgruppen Haster. Fra 1. linjen på Ski legevakt fikk hun derfor beskjed om at hun og datteren måtte ta seg ut til legevakten for egen maskin. Når hun opplyste om at hun ikke hadde bil var svaret hun fikk:  da får du vekke opp naboen. Den enslige moren følte ikke at hun kjente naboen godt nok til å spørre om det. Etter å ha hørt mange slike historier og forstått hvor fortvilet mange var over manglende døgnlegevakt, bestemte hun seg derfor for å starte opp døgnlegevaktsaksjonen. Hun har etter snart i over 2 ½ år, sammen med mange andre gode hjelpere, klart å samle inn nærmere 7000 underskrifter for å få døgnlegevakt her på halvøya. - Hva enn politikerne fra Ap og H sier og prøver seg på av argumentasjon klarer de ikke å få meg fra å arbeide for å få døgnlegevakt tilbake her på halvøya, sier hun. - For slik jeg opplever det så mangler disse partiene både respekt og omsorg for oss nesoddinger 582

Hvor var Amta?

3 mars ble det avholdt et debattmøte om kommunereformen på Tangenten. Det kom 40 personer for å høre på innledninger og diskutere spørsmålet om kommunesammenslåing – kanskje en av de viktigste sakene som angår Nesoddens framtid. På tross av flerfoldige henvendelser til Amta i forkant av møtet, både om forhåndsomtale og 922

Top