Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunesammenslåing"

MER OM KOMMUNESAMMENSLÅING

Det ser nå ut til å være politisk flertall på Nesodden mot kommunesammenslåing, og dersom kommunestyret går inn for en eller annen form for sammenslåing, blir det folkeavstemning om saken. Kommunestyret vedtok nemlig 23.4. enstemmig et vedtak der det blant annet heter: ”Det forutsettes at før kommunestyret eventuelt vil vedta en

Ingen sammenslåing uten rådgivende folkeavstemning på Nesodden

Høyre og AP gikk tomme for argumenter da kommunestyret behandlet Forslag til prosjektplan – Kommunereformen og spørsmålet om rådgivende folkeavstemning. Dermed ble rådgivende folkeavstemning enstemmig vedtatt av en forsamling som ikke virket veldig samstemt. Forslag til prosjektplan – Kommunereformen. Kommunestyret kom i løpet av debatten inn på folkeavstemning i forbindelse med en

Om stort og smått

Nesoddmarka

Å diskutere hvor stor en kommune – f. eks. Nesodden – bør være, er å begynne i gal ende. Kanskje er heller ikke kommunen den gjenstanden som først burde diskuteres, selv om spørsmålet om riktig kommunestørrelse er brennende viktig og ikke må utsettes. Tvangen til kommunesammenslåing er påfallende lik 1033

– Da jeg flyttet til Nesodden, kjente jeg ingen, nå kjenner jeg mange, sier Astrid Johansen leder av ”Aksjonen: Døgnlegevakten tilbake til Nesodden nå.”

Astrid Johansen

Og intervjueren spør: Hva er bakteppet og drivkraften i ditt engasjement i døgnlegevaktsaken Astrid? Et spørsmål Astrid besvarer med å fortelle om den enslig moren som opplevde at datteren ble akutt syk, men ikke så syk at hun kom inn i pasientgruppen Haster. Fra 1. linjen på Ski legevakt fikk hun derfor

Hvor var Amta?

3 mars ble det avholdt et debattmøte om kommunereformen på Tangenten. Det kom 40 personer for å høre på innledninger og diskutere spørsmålet om kommunesammenslåing – kanskje en av de viktigste sakene som angår Nesoddens framtid. På tross av flerfoldige henvendelser til Amta i forkant av møtet, både om forhåndsomtale og

Top