Du er her
Hjem > Posts tagged "Kommunestyre"

Kommunestyret feiler som politisk arena. Vedtak fattes uten debatt og tilstrekkelig innsikt

I lokalpolitikken er en god politisk debatt svært viktig. Skal vi velgere kunne akseptere de vedtakene som blir fattet, må vi forstå hvordan politikerne har vurdert spørsmålene. Hvilke premisser, begrunnelser og prioriteringer som har vært viktigst. Men i kommunestyret er debatten borte. Ingen stiller de viktige spørsmålene. Ingen veier synspunktene opp mot hverandre. Mangler innsikt Sommeren 1978 ble det gjennomført en meningsmåling i Cincinatti, Ohio i USA. Spørsmålet var om velgerne var enige eller uenige i at Loven om å ivareta politiske interesser burde oppheves? 16 % av velgerne svarte at de var enige i at loven burde oppheves, 18 % var uenige. Det var et litt overraskende svar, – for loven eksisterte ikke. Slike undersøkelser utføres fra tid til annen innenfor politisk forskning. Og resultatene er temmelig like. Alle som blir spurt vil gjerne ha en mening om et politisk spørsmål: «Ofte aner vi ikke hva det blir snakket om i den politiske debatt, men vi hater å måtte innrømme det», skriver den danske avisen Dagbladet Information. Lite engasjement Man kan ikke forvente at innbyggerne på Nesodden har tid til å sette seg inn i alle sakene som politikerne skal behandle i formannskapet og kommunestyret. Det ville være en krevende oppgave. For eksempel er det vanskelig å sette seg inn i det årlige budsjettet og forstå hva det vil bety for fattige og rike

Politikerflertallet på Nesodden tar arbeidsgiveransvar.

Kommunestyret 12. mars 2015: Regjeringen har fremmet forslag om å endre Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 som omhandler midlertidige ansettelser. Et flertall i Nesodden kommunestyre vedtok at dagens § 14-9 skal fortsette som praksis i Nesodden kommunes organisasjon. Vedtaket ble fattet etter at Kjellaug Myhre fra Rødt fremmet interpellasjon (Interpellasjon?: se under) om å opprettholde praksis i dagens aml. § 14-9. Myhres begrunnelse var at endring av loven med utvidet rett til midlertidige ansettelser ikke fører til flere arbeidsplasser slik som Regjeringen hevder. Representanten fremmet forslag til vedtak med inkludert et tillegg fra Arbeiderpartiet: Kommunestyret i Nesodden mener at regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for arbeidstakerne. Forslaget vil kunne bety at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. 1017

Top