Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunestyret"

Veilys – hva mener kommunestyret?

I desember 2018 behandlet kommunestyret dette forslaget fra Rødt: Veilys Kommunen aksepterer eierskap til veilys og gjør vedlikehold ut fra dette. Forslaget fikk 9 stemmer (2 R, 4 SV, 2 V, 1 KrF) og falt. Høyre, AP, MDG og Frp stemte altså mot. Dette har gjentatt seg årlig siden vedtaket om å privatisere veilysene ble gjort. AP stemmer mot å ta ansvaret for veilys omtrent samtidig med at de vedtar program som sier det motsatte. Forsåvidt ikke noe nytt i det. Høyres Erik Adland skriver 23. januar: Nesodden Høyre vil be kommunestyret om å endre vedtaket om å overføre ansvaret for veilyset til veilagene. Noe lignende sa Høyre før valget i 2015 også så det er forsåvidt ikke noe nytt det heller. Hvor troverdige er disse partiene denne gangen? Skal vi ha den minste tro på dette må kommunestyret fatte et klart vedtak før valget. La oss håpe. Hvis vi virkelig får endret vedtaket om å privatisere veilys i velveier så er det en part som har æren: Nesodden Velforbund. De har forhandlet i mange år og aldri gitt seg, uansett hvor håpløst det har sett ut. Sterke interesseorganisasjoner som vet å legge press på kommunestyret er svært viktig for at innbyggerne kan få innflytelse på hva som besluttes, ikke bare hvem som beslutter. Geir Christensen Rødt

Organisasjonsstruktur for Nesodden kommune: Nye Takter

Nesodden kommunes nye organisasjonsstruktur Nye Takter hadde uklare mål. Kommunestyret overlater arbeidsgiveransvar til rådmann Geir Grimstad. Les om kommunestyrets behandling av organisasjonsstrukturen i møtet 12. mars 2015. Kommunestyret overlater styring til rådmannen. Forvaltningrapportens avsløringer ble kommentert, men kommunestyret vedtok ingen forslag til oppfølginger eller forbedringer framover verken når det gjaldt mål eller midler. 1157

TRANG FREMTID FOR SKOLENE PÅ NESODDEN

Ny skole på nordre Nesodden ble nedstemt nok en gang i kommunestyret. Kommunen legger opp til trange skoler framover. Skolebruksplanen skal nå ut på høring. Et forslag fra Rødt om å bygge ny skole på nordre Nesodden ble nedstemt av Høyre, AP, Frp og Venstre i kommunestyremøtet 12. mars. Kommunen mener at Samfunnshuset fortsatt skal brukes til skole. Rådmannen tok i sitt fremlegg utgangspunkt i at alle skoler kan fylles til nesten hundre prosent av kapasiteten. Tiltak skulle vurderes dersom skolen har 90% av maksimalbelegg. I praksis er det imidlertid variasjoner mellom årskullene, og blir det for mange elever så må klasser deles. Asker regner derfor at det i praksis er mulig å fylle en skole med 80% av maksimalt antall plasser. Oslo har flytende skolegrenser og opererer derfor med 85%. Det kan bli trangt på Nesoddens skoler i årene fremover. 1068

Top