Du er her
Hjem > Posts tagged "lokalsamfunnet"

Mer demokrati.

"Mer demokrati" er at - Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. - At innbyggerne er den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. - At innbyggerne skal gis nødvendig informasjon og kunnskap i saker som angår dem.- At innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og egne liv. Jeg ble spurt av Reidar Gunder her i avisen om betydningen av å ønske et større politisk handlingsrom og "mer demokrati" innebærer den 4. desember i år. Se: http://www.nesoddposten.no/hva-innebaerer-mer-demokrati/ Teksten over viser min kortversjon som her skal forklares bedre. Reidar Gunder henviser til artikkel i Nesoddposten: http://www.nesoddposten.no/etterlysning-mer-demokrati/ 4667

Top