Du er her
Hjem > Posts tagged "medvirkende demokrati"

Mer demokrati.

"Mer demokrati" er at - Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. - At innbyggerne er den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. - At innbyggerne skal gis nødvendig informasjon og kunnskap i saker som angår dem.- At innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og egne liv. Jeg ble spurt av Reidar Gunder her i avisen om betydningen av å ønske et større politisk handlingsrom og "mer demokrati" innebærer den 4. desember i år. Se: http://www.nesoddposten.no/hva-innebaerer-mer-demokrati/ Teksten over viser min kortversjon som her skal forklares bedre. Reidar Gunder henviser til artikkel i Nesoddposten: http://www.nesoddposten.no/etterlysning-mer-demokrati/ 4667

Om åpenhet og demokrati

Stortingspolitikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet et lovforslag om å endre offentlighetsloven slik at dokumenter og sakslister til forberedende møter kan holdes hemmelige for innbyggerne. I fjor høst la Oslo Redaktørforening fram en rapport om bl.a. innsynsregler i Akershuskommuner. Rapportens del om Nesodden konkluderer slik: ”Det er nesten ingenting som sies om verken demokrati, åpenhet, allmennhetens behov for tilgang til informasjon, ansattes adgang til å delta i debatt osv. I sum er resultatet dermed ganske nedslående.” Norsk Presseforbund har også påpekt at ca 100 kommuner i Norge, deriblant Nesodden, har et reglement som pålegger kommunestyret taushetsplikt i visse saker, noe som er 1391

ARENA vant kommunevalget i Santa Tecla etter 18 år med fmln-styre.

ARENA vant kommunevalget i Santa Tecla etter 18 år med fmln-styre.

Santa Tecla, Nesoddens vennskapskommune i El Salvador har siden 1997 vært styrt av fmln (Frente Farabundi Marti para la Liberación Nacional). Fmln er paraplyorganisasjonen for geriljabevegelser under borgerkrigen som gikk over til å bli et politisk parti etter fredsslutningen i 1992. Etter valget 1. mars på ordfører og kommunestyre har fmlns ordførerkandidat gratulert ARENA med seieren. Nytt kommunestyre trer i funksjon 1. mai. Endelig valgresultat er ikke klart, men det politiske skiftet bekreftes av begge parter. Spørsmålet nå er hva det politiske skiftet vil bety av endringer. 1. mars gikk salvadoranerne til urnene for å stemme på lovgivende forsamling, 262 kommunestyrer med ordførere og representanter til det 1009

El Salvador: Santa Tecla kommune delegerer makt til innbyggerne

Illustrasjon 2: Geir Christensen og Inger Johanne Norberg fra Nesodden møtte Innbyggernes Kommunestyre - CCDL som en erstatning for et avlyst møte med Nesoddens delegasjon i forbindelse med demokratiprosjekt.

Av Inger Johanne Norberg Santa Tecla praktiserer Institusjonalisert Medvirkende Innbyggerdemokrati. Hva handler det om? Artiklen vil omhandle organisert medvirkende demokrati i Santa Tecla. Leseren inviteres også til å spørre seg om dette er noe for en norsk kommune? Norske lokalpolitikere klager over at befolkningen er passiv og kravstor. Innbyggere i norske kommuner klager over at lokalpolitikere ikke lytter til eller overser innbyggerne. 876

Top