Du er her
Hjem > Posts tagged "Midlertidig ansettelse"

Politikerflertallet på Nesodden tar arbeidsgiveransvar.

Kommunestyret 12. mars 2015: Regjeringen har fremmet forslag om å endre Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 som omhandler midlertidige ansettelser. Et flertall i Nesodden kommunestyre vedtok at dagens § 14-9 skal fortsette som praksis i Nesodden kommunes organisasjon. Vedtaket ble fattet etter at Kjellaug Myhre fra Rødt fremmet interpellasjon (Interpellasjon?: se under) om å opprettholde praksis i dagens aml. § 14-9. Myhres begrunnelse var at endring av loven med utvidet rett til midlertidige ansettelser ikke fører til flere arbeidsplasser slik som Regjeringen hevder. Representanten fremmet forslag til vedtak med inkludert et tillegg fra Arbeiderpartiet: Kommunestyret i Nesodden mener at regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for arbeidstakerne. Forslaget vil kunne bety at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. 1017

Top