Du er her
Hjem > Posts tagged "miljø"

Extinction Rebellion vurderer nytt lokallag på Nesodden

Tirsdag før påske var den nye organisasjonen Extinction Rebellion invitert til å holde foredrag på Tangenten i regi av Nesodden Miljøpartiet De Grønne. Interessen var formidabel og foredragsrommet var fylt til randen. Foredragsholdere var de to lederne i organisasjonen, Stein Leikanger og Inger Østenstad. Etter en kort innledning av undertegnede, leder i Nesodden MDG, satt forsamlingen som fjetret i to timer, mens XR la frem alvoret i klima- og miljøutfordringene verden og Norge står overfor. Leikanger mener forskerne underkommuniserer alvoret, for å ikke skremme, og at tallene viser at utviklingen går betydelig raskere enn worst case scenariene. XR er en internasjonal bevegelse som ønsker å vekke sivilsamfunn og myndigheter, og som er villig til å bruke ikkevoldelig sivil ulydighet for å få frem budskapet. XR ser på seg selv som en borgerrettighetsbevegelse, mer enn en ny miljøorganisasjon. De mener at myndighetene har sviktet sitt ansvar overfor egne borgere, noe som gjør at sivilsamfunnet nå må kreve en endret kurs. Første store aksjonsuke, både i Oslo og internasjonalt vil være nå i påske. Vi i Nesodden MDG ønsker den nye organisasjonen velkommen, selv om de av naturlige grunner vil ha til dels noe annet fokus og arbeidsmåte enn oss. Det er heller ikke sikkert vi vil være enige i alt denne organisasjonen står for. Uansett må debatten nå flyttes. Utviklingen går

Gjør en innsats for våre pollinerende venner

De siste årene har vi sett at det blir stadig færre pollinerende insekter i Norge. Pollinering er en helt avgjørende del av økosystemet vårt. Svært mye av maten vi spiser er pollinert-befruktet av bier og humler. Det anslås mellom 20-30 prosent. Klimaendringer, insektsmidler i jordbruket, skrumpende leveområder, moderne landbruk med ensidig dyrking og nye, fremmede arter i norsk natur er hovedårsaken til at vi får stadig færre pollinerende insekter. I Norge er 12 av våre 206 biearter antagelig blitt borte for godt. Mat og bolig Bier, humler, sommerfugler og alle andre pollinatorer trenger både mat og bolig, hele året. Planter du bievennelig mat og setter opp et insektshotell, gjør du en viktig jobb. Om du for eksempel vil lage en liten eng med ville blomster i hagen, så er det viktig å tenke variasjon. Velg pollen- og nektarrike planter som blomstrer fra tidlig vår og utover høsten. Tidligblomstrende planter er spesielt viktig for at dronningene får tilgang på nektar og pollen. Blomstermeny.no På Blomstermeny finner du en liste over pollinatorvennlige planter. I dag består den av nesten 200 blomster, busker og planter. Blomstermeny er et initiativ der en rekke institusjoner og organisasjoner har arbeidet sammen, blant annet Naturhistorisk museum, Hageselskapet, La Humla Suse, ByBi og Norsk Botanisk Forening. Blomstermenyen er delt inn i ville planter og hageplanter. Under hageplanter finner du gruppene

Det kan ikke skje her? Klimakrisen er for fjern, vanskelig og ubehagelig

Klimakrisen kan bli en katastrofe for oss alle. Men bortsett fra mange dokumenter og lange diskusjoner har vi ikke klart å gjøre så mye med problemet. Noen elektriske biler og økte bompenger er det viktigste her på berget. Noen spør: klarer vi 1,5 eller blir det 2 grader varmere? Den diskusjonen er vanskelig. Nå har tydelige varsler nådd oss her nord. Nå bør du og jeg gjøre en innsats. Ikke oss, men langt unna? Det er vanskelig å forholde seg til et problem som utvikler seg over tid. Vi forstår heller ikke alvoret fordi vi ikke har sett at vi blir rammet, – ennå. Store naturkatastrofer inntreffer i andre land, – langt unna oss. Og spesielt krevende er det hvis vi må endre holdninger, livsstil og vaner, det gjør vondt. Derfor fortsetter vi ufortrødent mot undergangen. Mange vil protestere på ordet «undergangen» og kalle det å krisemaksimere. Moderne vitenskap og teknologi vil hjelpe oss ut av problemene, mener noen. Ja, man kan jo håpe på det. Været er et tydelig tegn Vi har allerede fått møte en av klimaendringene: ekstremværet. Det fine, stille, regnet er borte. Nå regner det som om himmelen er åpen i time etter time. I løpet av et døgn kan det komme like mye nedbør som det vanligvis kommer på en måned. Vinden er også blitt mye kraftigere. Nå

Tørken i fjor sommer ga omfattende avlingssvikt. Norske bønder fikk 1,5 milliarder i erstatning

Klimaendringene er kostbare. Den langvarige tørkeperioden i fjor sommer ga store skader i produksjonen av både korn- og grovfôr over nesten hele landet. Bønder i Oppland fylke var hardest rammet og fikk utbetalt 390 millioner i erstatninger. Allerede i august 2018 ble det fastsatt at det skulle bevilges over en halv milliard kroner i ekstra kompensasjonsmidler. Derved kunne man utbetale erstatninger for i alt 1,5 milliarder. Erstatningene omfattet både husdyrtilskudd og en ekstrautbetaling av arealtilskudd til grønnsaker. Satsene for erstatninger til grovfôr på gårder med husdyr ble økt. Dessuten ble den maksimale erstatningen for avlingssvikt doblet. Det ble også gitt tollfrihet for import av høy og halm fra utlandet. Ved årsskiftet kunne Landbruksdirektoratet legge frem en oversikt over Utbetalinger 2018. Den viser at det er Østlandsfylkene og Agderfylkene som ble hardest rammet. Her er tallene for de fem fylkene som fikk mest: Oppland: 390 millioner Akershus: 184 millioner Buskerud: 175 millioner Østfold: 163 millioner Hedmark: 160 millioner Tørken rammet ikke hele landet. I fylkene fra Trøndelag og nordover var avlingene normale. Bønder i Troms fikk bare utbetalt 10 millioner mens Finnmark bare fikk 154.000 kroner i erstatning for avlingssvikt. Totalt var det ved årsskiftet utbetalt kr 1 614 169 005.  

Sosiale medier – når mindre er mer

Mindre bruk av sosiale medier kan øke lykkefølelse ifølge et nytt studie fra USA Forskere fra universiteter i Stanford og New York gjennomførte et eksperiment på over 2500 frivillige som gikk med på å deaktivere deres Facebook-kontoer i fire uker. Etter fire ukers periode uten Facebook fant forskerne ut at det hadde en positive effekter på de frivillige. Ikke overraskende økte det mengden tid de brukte til andre aktiviteter, for eksempel å se på TV eller sosialisere seg med familie og venner. Det økte også følelse av velvære. Studien viste også at det å være uten Facebook reduserte tiden folk brukte på nettet inkludert bruken av andre former for sosiale medier. Interessant nok etter at eksperimentet var ferdig fortsatte deltakerne å bruke mindre tid på Facebook enn de hadde gjort før prøveperioden. Last ned undersøkelsen som pdf på  Stanford University Kilde: EMR Australia

Kommunestyret returnerer Plan for Klima og Biologisk mangfold til administrasjonen

Store reformer fører med seg utilsiktede resultater

Nesodden kommunestyre hadde rullering av planen til behandling i sitt møte 23. april, men returnerte planen til administrasjonen. Nesodden kommune vedtok sin første Klima-, Energi- og Miljøplan (KLEM!) våren 2009. Konsulentene i Sweco omtalte planen som den beste i Norge både med hensyn til prosess og resultat. Til tross for det gode grunnlaget synes det som om lite har skjedd. Nesoddens befolkning har ikke merket nevneverdige kommunale resultater siden planen ble vedtatt i 2009. Follo Rens 1560

Top