Du er her
Hjem > Posts tagged "Nesodden kommune"

Politikerne vil bygge næringslokaler på Nesoddtangen brygge

Formannskapet vil bygge på Nesoddtangen brygge og ber om en arkitektkonkurranse for nye næringslokaler i to etasjer på et lokk over parkeringsplassen og gamlebrygga. Målet er å skape leieinntekter fra konferanselokaler og kontorer. I følge Amta vil varaordfører Erik Adland og ordfører Truls Wickholm bygge lokk over parkeringsplassen på «Nesoddens indrefilet».

Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Pressens Offentlighetsutvalg undersøkte grad av åpenhet i norske kommuner. Nesodden kom på 341. plass av 423 kommuner. Nesodden fikk 9 av 30,5 mulige poeng og er én av landets mest lukkede kommuner. Nesodden kommune er ikke åpen "Åpenhetsindeksen" utført av Pressens Offentlighetsutvalg (POU) ga et dårlig resultat. Undersøkelsen dreier seg om informasjon,

Stress i barnehagen skader barnas utvikling

Familiebarnehagene er i fritt fall på Nesodden. – Politikerne forstår ikke hvilken kvalitet en liten barnehage har. Familiebarnehagene er, som navnet sier, en forlengelse av familien. Barnehagen er den første nye arenaen for det lille barnet. Og derfor må den være trygg, nær og oversiktlig for både barn og voksne! Dette

Hva skjer i Nesodden kommune? Del III

Respekt for de som tør å varsle og kommunes slagord: sammen skaper vi det gode liv. Av Gunhild Gjevjon De ni varslerne, som har klaget Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet, samt de mange andre som nå har tatt kontakt med Amta og Nesoddposten,  har møtt en type personalpolitikk som har gjort at

Kritiske spørsmål til økonomisk drift

Hvorfor ansettes det ikke på sykehjemmet men leies inn fra byråer til høyere pris spurte Christian Hintze-Holm i debatten om kommunens nokså begredelige tertialrapport. Rapporten viser anslag til stort underskudd i år. Økonomisjef Arve Ruud svarte at han må ha budsjettdekning for å ansatte noen i faste stillinger. Innleie kommer

Tall for dagen:

Så mye av Nesodden kommunes gjeld hviler på dine skuldre: I avisa jeg jobber i, ABC Nyheter, har vi undersøkte hvor mye gjeld kommunene i Norge har opparbeidet seg. Og det er ikke lite når vi regner med både låneopptak og pensjonsforpliktelser. Og hvordan er så stoda i Nesodden kommune? Vel, kommunens gjeld

Kommunereformen: Plan for en demokratisk prosess

Medvirkning fra innbyggerne er en sentral forutsetning i kommunereformen. Dette skal skje i løpet av 2015. Nesoddposten foreslår folkemøter i alle skolekretser våren 2015, og rådgivende folkeavstemning i samband med kommunevalget høsten 2015. Regjeringen har planlagt å gjennomføre kommunereformen i tre faser, som vist i figuren. Vi er allerede inne i

Anleggsarbeid uten system og ansvar?

Av Tormod Bjørnstad. Hvordan skal vi forholde oss til større anleggsarbeider i kommunal regi? Hvem ivaretar en overordnet plan og koordinerer det hele? Hvem sørger for at alle berørte får tilstrekkelig informasjon og at alle kan følge seg trygge? Vi krevde at arbeidet i Skoklefallåsen måtte stanses da en stein raste

Top