Du er her
Hjem > Posts tagged "Nesodden kommune"

Politikerne vil bygge næringslokaler på Nesoddtangen brygge

Formannskapet vil bygge på Nesoddtangen brygge og ber om en arkitektkonkurranse for nye næringslokaler i to etasjer på et lokk over parkeringsplassen og gamlebrygga. Målet er å skape leieinntekter fra konferanselokaler og kontorer. I følge Amta vil varaordfører Erik Adland og ordfører Truls Wickholm bygge lokk over parkeringsplassen på «Nesoddens indrefilet». Formannskapet diskuterte forslaget og vedtok å be administrasjonen om å lage en sak med forslag til arkitektkonkurranse for området. Er det på’an igjen? Mange husker nok den opprivende debatten i 2002. Da ble det foreslått å bygge både boliger og næringslokaler på Tangenbrygga. Det skapte stort engasjement og en voldsom debatt før det endte i en folkeavstemning i 2003. Saken skapte stor politisk splid. Et par år senere dukket investoren Arthur Buchardt opp med et utbyggingsforslag. Men politikerne orket ikke en ny opprivende runde, og forslaget ble trukket. Like etter kom forslaget fra Ketil Johansen om konferansehotell, leiligheter og bad. Men heller ikke det forslaget fikk tilslutning. Men nå, – etter tretten års hvile, tar politikerne opp saken igjen. Næringsutvikling og bastue Det er ikke en politisk omkamp som skal utkjempes. – Sist lanserte vi boligbygging ved brygga, men nå er det snakk om næringsutvikling, sier Erik Adland til Amta. Vi må kunne utnytte området på en bedre måte, mener han. Han lanserer også et forslag om en badstue på samme måte som de nye badstuene

Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Pressens Offentlighetsutvalg undersøkte grad av åpenhet i norske kommuner. Nesodden kom på 341. plass av 423 kommuner. Nesodden fikk 9 av 30,5 mulige poeng og er én av landets mest lukkede kommuner. Nesodden kommune er ikke åpen "Åpenhetsindeksen" utført av Pressens Offentlighetsutvalg (POU) ga et dårlig resultat. Undersøkelsen dreier seg om informasjon, åpenhet og kommunikasjon om politiske prosesser, vedtak og innsyn. Undersøkelsen ble ferdigstilt våren 2018 og Nesodden kommune kom på 341. plass av 423 kommunner som er undersøkt. Maks mulige poengsum er 30,5 poeng, landsgjennomsnittet er på 13 poeng og Akershus 13,5. Nesodden oppnår bare 9 poeng. Se hele Åpenhetsindeksen under. Kommunene blir sterkt kritisert av POU for å fjerne gamle postsendinger da det hindrer en del pressearbeid og lukker åpenhet om gamle saker. Åpenhet: Innsyn, journalføring, byggsak og politiske dokumenter. Åpenhetsindeksen tar for seg forskjellige spørsmål som er relevante for innsyn og åpenhet. Nesoddposten gjengir her noen av resultatene i undersøkelsen. Kommunen bryter loven med hensyn til innsyn, kommunen har bra kontaktinformasjon om politikere, ikke så bra om ansatte. Føring av journaler, både intern journalføring og postjournaler er ikke tilfredsstillende. At kommunen ikke har byggesak på nett og ikke samtidig publisering av politiske dokumenter, blir sterkt kritisert i undersøkelsen. Innsyn Alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter etter Offentleglova (Offl). Lovens krav er at innsyn skal besvares etter tre virkedager. Nesodden kommune bryter loven

Stress i barnehagen skader barnas utvikling

Familiebarnehagene er i fritt fall på Nesodden. – Politikerne forstår ikke hvilken kvalitet en liten barnehage har. Familiebarnehagene er, som navnet sier, en forlengelse av familien. Barnehagen er den første nye arenaen for det lille barnet. Og derfor må den være trygg, nær og oversiktlig for både barn og voksne! Dette sier Hege Frøyland og Lena Susanne Moland. De har drevet Mosseliten og Hestehoven familiebarnehager på Hellvikskog i tolv og fjorten år. Men nå er de usikre på fremtiden. Nesodden kommune har bygget ut et tilbud der de store kommunale barnehagene kan ødelegge grunnlaget for de små private tilbudene. Et viktig tilbud Men de to eierne, som begge driver barnehagene selv, mener at de små enhetene ikke må bli borte. Det vil være et stort tap for kommunen. Faglig sett er familiebarnehagene et viktig tilbud, mener de. – I små barnehager er det færre barn, der kan alle bli sett, sier Lena. Der det er mange barn, vil noen barn «bli borte i mengden».  – De barna som skriker, skråler, slåss eller gråter, fanger de voksnes oppmerksomhet. De barna som sitter stille får minst voksenkontakt. – Vi snakker om de yngste barna, de fra 0 til 3 år, skyter Hege inn. Det er de små barna som oftest er engstelige i ukjente omgivelser. De kan også være utrygge på ukjente personer, både

Hva skjer i Nesodden kommune? Del III

Respekt for de som tør å varsle og kommunes slagord: sammen skaper vi det gode liv. Av Gunhild Gjevjon De ni varslerne, som har klaget Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet, samt de mange andre som nå har tatt kontakt med Amta og Nesoddposten,  har møtt en type personalpolitikk som har gjort at de har sagt opp sine stillinger i kommunen. Det er en erfaring/opplevelse de har og som de har valgt å orientere Arbeidstilsynet om. Disse varslerne, alle tidligere ansatte i Nesodden kommune,  har blitt kritisert for at de ikke tør å si hvem de er. Det er da denne journalisten tenker: disse personene bor kan hende fortsatt på Nesodden, har barn og familie her. De har fått nye jobber og ønsker derfor naturlig nok ikke noen publisering rundt navnet sitt da det kan gå utover familien og muligheter for eventuelle nye jobber de måtte komme til å søke. Det er derfor ikke mulig for meg å si at de burde holdt munn fordi de ikke tør å røpe sin identitet. Ikke mulig å møte disse personene med forakt og avvisning og å si at det de bedriver er ryktemakeri. Tvert i mot, så ønsker jeg å vise disse ni varslerne respekt og å si at den oppgaven og jobben de har gjort ved å melde Nesodden kommune til Arbeidstilsynet 8349

Kritiske spørsmål til økonomisk drift

Hvorfor ansettes det ikke på sykehjemmet men leies inn fra byråer til høyere pris spurte Christian Hintze-Holm i debatten om kommunens nokså begredelige tertialrapport. Rapporten viser anslag til stort underskudd i år. Økonomisjef Arve Ruud svarte at han må ha budsjettdekning for å ansatte noen i faste stillinger. Innleie kommer når vi ikke har 2028

ØYEBLIKKELIG HJELP FORTSATT IKKE PÅ PLASS FOR NESODDENS INNBYGGERE

Som en del av samhandlingsformen, blei alle kommuner pålagt å ha et tilbud om øyeblikkelig hjelp på plass innen 1.janaur 2016. Flertallet i kommunestyret (AP og H) bestemte som de fleste husker mot V, Kfr, SV, Frp, R, og MPG sine stemmer, at denne tjenesten sammen med døgnåpen legevakt skulle løses ved å legge disse tjenestene til det nyopprettede Follo lokalmedisinske senter som skal bygges i Ski. Dette til tross for at et overveldende flertall på Nesodden ønsker legevakttjenesten (og dermed tilbudet om øyeblikkelig hjelp) lagt lokalt til Nesodden. 1440

Tall for dagen:

Så mye av Nesodden kommunes gjeld hviler på dine skuldre: I avisa jeg jobber i, ABC Nyheter, har vi undersøkte hvor mye gjeld kommunene i Norge har opparbeidet seg. Og det er ikke lite når vi regner med både låneopptak og pensjonsforpliktelser. Og hvordan er så stoda i Nesodden kommune? Vel, kommunens gjeld har økt fra 496 millioner kroner i 2008, til 1,1 milliarder i 2013. Dermed er gjelda oppe i 105 prosent av 933

Kommunereformen: Plan for en demokratisk prosess

Medvirkning fra innbyggerne er en sentral forutsetning i kommunereformen. Dette skal skje i løpet av 2015. Nesoddposten foreslår folkemøter i alle skolekretser våren 2015, og rådgivende folkeavstemning i samband med kommunevalget høsten 2015. Regjeringen har planlagt å gjennomføre kommunereformen i tre faser, som vist i figuren. Vi er allerede inne i fase to, som omfatter hele 2015. I fase II skal informasjon innhentes, utredninger gjøres, og medvirkning fra innbyggerne sikres. Vi siterer fra fylkesmannens nettsider: 696

Anleggsarbeid uten system og ansvar?

Av Tormod Bjørnstad. Hvordan skal vi forholde oss til større anleggsarbeider i kommunal regi? Hvem ivaretar en overordnet plan og koordinerer det hele? Hvem sørger for at alle berørte får tilstrekkelig informasjon og at alle kan følge seg trygge? Vi krevde at arbeidet i Skoklefallåsen måtte stanses da en stein raste ned. Er arbeidet så tilfeldig som det ser ut som? Vi visste det skulle skje, det var bare et tidsspørsmål. Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2013, og i januar i år ligger det en dag en brosjyre i postkassen vår. Skanska informerer om at arbeidet i Skoklefallåsen skal starte. Første byggetrinn på 2 000 kvm skal stå ferdig om ett år. Bort med trærne Noen dager senere kommer tre mann med sag og fliskutter. De er effektive. Trærne legges rutinert i bakken. Skal alt ned? «De skal ikke ta bjørka også?», spør min kone nervøst. Hun snakker om et staselig bjørketre som ruver i landskapet. «Og de to grantrærne da?» Hun løper ned til arbeiderne. Takket være henne står bjørka ennå. Og ett av grantrærne. Men vil de overleve? Ingen gjenstående trær er beskyttet, dessverre. På kort tid er skogen borte og maskinene gjør sitt inntog. 585

Top