Du er her
Hjem > Posts tagged "Nesodden kommunestyre"

Kommunestyret returnerer Plan for Klima og Biologisk mangfold til administrasjonen

Store reformer fører med seg utilsiktede resultater

Nesodden kommunestyre hadde rullering av planen til behandling i sitt møte 23. april, men returnerte planen til administrasjonen. Nesodden kommune vedtok sin første Klima-, Energi- og Miljøplan (KLEM!) våren 2009. Konsulentene i Sweco omtalte planen som den beste i Norge både med hensyn til prosess og resultat. Til tross for det gode grunnlaget synes det som om lite har skjedd. Nesoddens befolkning har ikke merket nevneverdige kommunale resultater siden planen ble vedtatt i 2009. Follo Rens 1560

Top