Du er her
Hjem > Posts tagged "Nesodden Velforbund"

Veilyssaken: ”Hurra, det er snart valg!”

Det er ikke lurt å irritere rundt 4.000 stemmeberettige velmedlemmer med ennå en uforståelig sak, rett før et kommunevalg. Det begynner politikerne nå å forstå. I alt for lang tid har Nesodden Velforbund måttet kjempe for at drift og vedlikehold av veilys i private veier som er åpne for allmennheten, ikke skal overføres til veilagene. Styret i velforbundet har flere ganger forsøkt å få til at denne saken skal få en ny politisk behandling. På et ekstraordinært årsmøte i velforbundet i januar fikk ikke styret fullmakt til å forhandle videre med kommunen på vegne av veilagene. De mente det var feil å pålegge beboere i private veier ennå en uforståelig kostnad, i tillegg til den de hadde fått ved snøbrøyting og strøing. Veilagene hadde fått nok. Kampen om stemmene Hvem kommer til å være det største partiet på Nesodden etter kommunevalget til høsten? Den kampen er allerede i gang. Rett før velforbundets ekstraordinære møte ble styret informert om at Arbeiderpartiet ville gå inn for at veilysene skal forbli på kommunens hender. Det kan en lese i deres valgprogram for 2019-2023. Høyre kom da raskt på banen, for rett etter møtet opplyste de at Høyre også nå var av samme mening. Så med støtte fra Venstre, SV og Rødt, som alle i sitt program for 2015-2019 har hatt med at kommunen skal

Knebling av innbyggerinitiativ om legevakt

Innbyggerinitiativet Døgnlegevakt tilbake til Nesodden har nå samlet inn det nødvendige antall underskrifter for kravet om folkeavstemning om legevakt. De har bedt om å få overrekke underskrifter og å begrunne kravet sitt i åpen halvtime på kommunestyremøtet den 13. november. Ordfører svarte på e-post slik: »Ordfører tar i mot underskriftene på vegne av kommunestyret. Det er ikke anledning til å ta ordet/bruke talerstol.» Det ble litt forvirring i kommunestyresalen. En av kommunestyrerepresentantene måtte reise seg å spørre om hva saken handlet om. Til svar kom en setning fra ordfører om at det var et krav om folkeavstemning.om legevakt. 202

Top