Du er her
Hjem > Posts tagged "Nesodden"

Folkeavstemning om kommunereformen?

Debatten om eventuell kommunesammenslåing er startet på Nesodden, og mange steder i landet er diskusjonene i full gang. De fleste stedene er det en selvfølge at et så viktig spørsmål legges ut til folkeavstemning. Mens Høyre har sendt ut brev til sine lokalpolitikere med argumenter mot at det avholdes folkeavstemninger. I Rygge, Råde og Våler har Opinion foretatt en spørreundersøkelse. 38% var for sammenslåing mens 48% ønsket at kommunene skulle bestå som de er. Men hele 78% ville ha folkeavstemning om spørsmålet. 1143

Debatten om sammenslåing av kommuner er i gang

Åpent møte 3 feb 2015

40 nesoddinger møtte fram i Tangenten 3. mars for å debattere forslaget til ny kommunereform. - Dette er kanskje en av de viktigste sakene for oss som bor på Nesodden, og vi må komme i gang med debatten nå, slo Eivind Reiersen fast i sin innledning. Han gikk gjennom de siste 15-20 års reformer, som alle har som mål å effektivisere, skape større enheter og åpne opp for ytterligere privat inntreden i kommunenes oppgaver. Sykehusreformen, NAV-reformen, samhandlingsreformen, politireformen har ført og fører til store endringer i samfunnsstrukturen vår, og 938

Hvor var Amta?

3 mars ble det avholdt et debattmøte om kommunereformen på Tangenten. Det kom 40 personer for å høre på innledninger og diskutere spørsmålet om kommunesammenslåing – kanskje en av de viktigste sakene som angår Nesoddens framtid. På tross av flerfoldige henvendelser til Amta i forkant av møtet, både om forhåndsomtale og 922

Mor og datter stiller ut i Galleri Vanntårnet, Nesodden Kunstforening

Av Trine Mauritz. Indre og  Ytre Rom Wenche Øyen og Ane Svenheden Billedkunstneren Wenche Øyen (født 28. juli 1946 i Bærum) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og fra Kunstakademiet i Oslo og Nederland. Wenche Øyen fant tidlig sitt personlige uttrykk. Et uttrykk hun har videreutviklet siden hun debuterte i 1972. Øyen har hatt en rekke separatutstillinger og har deltatt i kollektivutstillinger i både inn- og utland. Hun er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Kulturrådet, Statoil, Oslo kommune, Stockholm kommune og Bislett høyskolesenter. Øyen har dessuten mottatt en rekke priser og utmerkelser i inn- og utland for sine illustrasjoner i barnebøker. Utstillingen i Galleri Vanntårnet har Wenche Øyen og Ane Svenheden valgt å kalle «Ytre og Indre Rom». I utstillingen kommer Øyen til å vise landskap og akvareller i kafeen, første plan. Det blir frie oppdiktede portretter på andre plan og på øverste etage vil hun ha en retrospektiv visning fra oppdrag og levende modeller. Hun har blandt annet lånt portrett av Espen Skjønberg og Frank Robert fra Nationaltheateret, Bjørn Sundqvist fra Det Norske Teater og og Inger Hagerup fra Aschehougs forlag. Det blir portretter i forskjellige teknikker, olje, akvarell, pastell og tegning. Wenche sier at før hun begynte på S:H:K:S i 1963, tegnet og malte hun portretter, 657

Kommunereformen: Å beholde Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ

Av Gro Ladegård. Både regjering og storting har flere ganger uttrykkelig uttalt at det å slå seg sammen med andre kommuner skal være frivillig. Nesodden har i dag en størrelse som er godt innenfor det som anbefales at kommunene skal være etter reformen. Utredninger og drøftinger må derfor baseres i at Nesodden som egen kommune er et reelt alternativ i kommunereformen. Sammenslåing er frivillig Regjeringens proposisjon 96S (2013-2015) til stortinget omhandler kommunereformen. I denne proposisjonen står det: ” Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at framtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslåing”. Videre har kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i sin innstilling til denne proposisjonen, gitt tydelig beskjed om at sammenslåing skal være frivillig. Vi siterer: ”Medlemmene i komiteen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre registrerer at det blir hevdet at regjeringen i kommunereformen vil bruke tvang. Disse medlemmene vil understreke at tvang ikke er 614

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre og kommunen vasker sine hender. I rapporten: Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddhalvøya fra 2010 står følgende: "Samlet vurdering Flaskebekktjernet har en variert fauna av våtmarksfugl. I 4 dammer er det registrert senket vannstand som følge av skade/lekkasje på demningene. Dette gjelder Flaskebekktjernet, Sørbydammen, Gulleruddammen og Nordre Sønderstødammen. Dette er en svært alvorlig trussel mot våtmarksfugl, siden dette gjelder to av dammene med rikest fugleliv – Flaskebekktjernet og Nordre Sønderstødammen." Rapporten kan leses i sin helhet her: http://nofoa.no/5678 413

Top