Du er her
Hjem > Posts tagged "Nesodden"

Hvor var Amta?

3 mars ble det avholdt et debattmøte om kommunereformen på Tangenten. Det kom 40 personer for å høre på innledninger og diskutere spørsmålet om kommunesammenslåing – kanskje en av de viktigste sakene som angår Nesoddens framtid. På tross av flerfoldige henvendelser til Amta i forkant av møtet, både om forhåndsomtale og

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre

Flaskebekktjern – der alle skylder på hverandre og kommunen vasker sine hender. I rapporten: Fuglelivet i ferskvannsmiljøer på Nesoddhalvøya fra 2010 står følgende: "Samlet vurdering Flaskebekktjernet har en variert fauna av våtmarksfugl. I 4 dammer er det registrert senket vannstand som følge av skade/lekkasje på demningene. Dette gjelder Flaskebekktjernet, Sørbydammen, Gulleruddammen og Nordre Sønderstødammen.

Top