Du er her
Hjem > Posts tagged "Skoklefaldskogen"

De nominerte til ildsjelprisen 2015

Vi har i alt mottatt 14 gode forslag til ildsjelprisen 2015. Alle forslagene er tatt vare på og vi vil komme tilbake til flere av disse neste år. Dagsaktuelle forslag er prioritert. De 6 nominerte i 2015 er alfabetisk rekkefølge: Espen Klouman Høiner og gjengen som laget Nesoddspelet. Det er en gjeng skuespillere/venner som gikk ut av Teaterskolen i 2011 og lagde teatergruppa Fjerde klasses produksjoner. En av dem var nesoddgutten Espen Klouman Høiner som ivret for at gjengen skulle lage et spel om sopelimebygda i stedet for noe annet. Han lagde manus og var nok en som holdt gløden levende og dro spelet fram til suksess. Arne Johansen og arbeidsgjengen (Espen Solvik, Tom Michaelsen og Erik Tomter) på Teknisk avdeling, avdeling Vann og Avløp. for - å ha rehabilitert vannrør og spillvannsrør i forbilledlig samarbeid med befolkningen. Samtidig som jobben har blitt gjort har avdelingen ytt en service utover det vanlige med sin kunnskap, pedagogikk og vennlighet. - å ha vært foregangsmenn på nasjonalt plan, ved å ha  brukt en teknologi som både er kostnadsbesparende og meget miljøvennlig. Det er ny metode som skifter rør fra kum til kum uten å grave. Wibecke Holm Jøsang og Alexander Lange fra Nesodden judoklubb, judo for funksjonshemmede. De har tro på ressursene i alle mennesker og de bruker av fritida si for å

Turveien gjennom Skoklefaldskogen. Dyrere eller stopp på halvveien?

Formannskapet sendte rådmannens forslag om ekstrabevilgninger på 0,9 million til turstien i retur med beskjed om å utrede flere alternativer. Til tross for dette har arbeidet på Isveien startet. Rådmannens forslag var å bruke 0,9 millioner for å skjære slisse i fjellet 40 cm ned for å legge kabel til lysmastene. Da trengs ikke grus oppå stien for å dekke kabelen. I sakspapiret var dette framstilt som om løsningen var for å tilfredsstille historielaget sitt krav om bevaring. På formannskapsmøtet fikk lederen for historielaget, Åste Eggen, ordet for å oppklare at de følte seg misbrukt og at de ønsket å bevare Isveien slik den er, uten lys. Isveien regnes som den eneste bevarte fra tiden hvor Nesodden var storeksportør av is. Også nasjonalt er det få isveier bevart i sin opprinnelige form, så veien regnes som et viktig kulturminne. Kostnadene ved turveien, dersom rådmannen får det som han vil, blir mellom 4 og 5 millioner. Den vil bl.a. sluke nesten hele kommunes investeringsbudsjett på veier på 2 millioner. Dersom tiltak på kommunale veier ikke kommer, så vet du hvor pengene har blitt av. Bakgrunnen for saken er at Fylkeskommunens kulturvernavdeling har bedt kommunen ta vare på Isveien i sin originale form. Altså uten grus og lys. Byggetillatelsen til veien ble gitt under forutsetning av at det ikke forelå innvendinger fra

Delvis stans i arbeide på turstien gjennom Skoklefaldskogen

Planavdelingen har gitt Historielaget medhold i at arbeidet på deler av turstien gjennom Skoklefaldskogen skal stanses inntil deres klage er behandlet. Konkret handler det om den delen av stien som er gammel isvei og at utbygging ikke skal skjule eller ødelegge denne, men at det skal ivaretaes som kulturminne. Det skal holdes et møte mellom Kommunen, Historielaget og Fylkets kulturminneavdeling. Ordførerens uttalelse i AMTA om at hun ikke kan stoppe arbeidet kommer da i litt merkelig lys. Kommunen ved plansjefen kan det. Ordføreren kan ikke? Kommunen ved planavdelingen har behandlet spørsmålet om utsatt oppstart fram til behandling for to av klagene, fra naboene(avslått) og fra historielaget(medhold) 460

Top