Du er her
Hjem > Posts tagged "velveiene"

Nesoddens kriminelle

Av Reidar Gunder Alle vet at overtredelse av lover og forskrifter medfører straff. Slik må det være i et velordnet samfunn. Man vet at det er f. eks. fort gjort å få en klekkelig parkeringsbot eller bot for ikke å bruke bilbelte. Kjører du for fort i en snever vending kan du miste lappen. Er du for seint ute med å betale offentlige regninger, straffes du med ekstra gebyr. Når du ikke selv er aktiv overtreder, men f. eks. som pensjonist skulle få for meget utbetalt, avkreves du ikke bare tilbakebetaling, men ilegges bot for ikke å ha meldt ifra. Bare for å ha nevnt noe. Så kan man si: Dette er rett og rimelig fordi samfunnet må være konsekvent og behandle alle lovovertredere likt. Det er prisen man må betale for å leve i et demokratisk rettssamfunn. Jojo. Så bøyer vi oss for likhetsprinsippet og denne tingenes tilstand, som for øvrig er stadfestet gjennom lovverket. Skulle vi gjøre opphevelser vil det bare svi enda verre. Men - kan man si: Hva med persons anseelse? Et ordnet samfunn må da kunne se mellom fingrene når det gjelder folk høyere oppe i hierarkiet? De som bekler offentlige verv og stillinger. Men nei. Tvert imot! De skal jo gå foran som et godt eksempel. I et demokrati er alle like for loven og loven

Top