Du er her
Hjem > Posts tagged "velveier"

Vedlikehold av velveier. Hva politikerne lovet – og hva de gjorde

Tangenten

Nedenfor er svar på spørsmål i Velavisen før siste kommunevalg. Vi har lagt til hva de virkelige gjorde: Om du får det som du vil; skal kommunen fortsette å brøyte velveiene på Nesodden, inkludert de velveiene som i dag ikke har slikt tilbud, som for eksempel Ellingstadåsen? Ordfører Nina Sandberg, AP; Med meg som ordfører skal innbyggerne være trygge på likeverdig og forutsigbar behandling av vellene (utheving foretatt av meg). Velveiene skal brøytes, strøs og ha belysning der det er nødvendig for trafikksikkerheten Det skal ikke være slik at noen innbyggere i kommunen betaler – mens andre ikke betaler – for samme tjenesten. Fra gammelt av har Nesodden mange private veier og private løsninger på vann og kloakk, og uklare ansvarsforhold skaper ikke alltid rettferdige løsninger for innbyggerne. Det er nødvendig at kommunen rydder opp i dette, uten at velfungerende løsninger forkastes. Spørsmålet om behovet for, ansvaret for, og finansiering av dette vedlikeholdet bør derfor kommunen og velveiene bli enige om i fellesskap slik at begge parters syn kommer fram og viktige hensyn ivaretas. AP stemte for å slutte med brøyting og veilys for alle velveier AP foreslår kr 0,- til velveier i budsjettet for 2015 Vurdering: Ordsvindel. Alle de fine ordene var bare tåketale for å kutte ut kommunalt vedlikehold av velveier. 230

Top